Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΑΪ ΕΡΧΕΤΑΙ ……..Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ !......................... Iουδήθ του Gustav Klimt Osterreische Galerie 1901


Εκτός από την Σαλώμη άλλη μια γυναίκα έχει μείνει στην ιστορία γιατί κατάφερε να αποκεφαλίσει ένα άνδρα αλλά αυτή σε αντίθεση με την Σαλώμη απέκτησε την ευγνωμοσύνη των συμπατριωτών της γιατί κατάφερε να γλιτώσει την πατρίδα της από την σφαγή.
Αυτή είναι η Ιουδήθ που η ιστορία της αφηγείται σε 16 κεφάλαια το δευτεροκανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.
Ο Ολοφέρνης ήταν Ασσύριος αρχιστράτηγος του Ναβουχοδονόσορος.
Η Ιουδήθ ήταν καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα (Ιουδήθ κεφ8-7),δηλαδή γκόμενα πρώτης γραμμής, χήρα του Μανασσή που ο δυστυχής τα είχε τινάξει από ηλίαση θερίζοντας κριθάρι.
Η Ιουδήθ είχε πάρει βαριά την χηρεία της, αλλά όταν κινδύνευε να μην μείνει κολυμπιθρόξυλο από την πόλη της και από τους συμπατριώτες της αν την καταλάμβανε ο Ολοφέρνης, αποφάσισε και ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς καὶ περιεκλύσατο τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ καὶ διέταξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς καὶ ἐπέθετο μίτραν ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς, ἐν οἷς ἐστολίζετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ, καὶ ἔλαβε σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ περιέθετο τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλλια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάτησιν ὀφθαλμῶν ἀνδρῶν, ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήν.(Ιουδήθ Κεφ 10-3,4) δηλαδή πλύθηκε (μέχρι τότε άραγε δεν πλενόταν;), αρωματίστηκε, ντύθηκε,κτενίστηκε και στολίστηκε και βγαίνοντας από την πύλην τῆς πόλεως της Βαιτυλούα, πήγε στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη.
Όταν οι εχθροί την συνέλαβαν τους είπε ότι θέλει να δει τον Ολοφέρνη για να του πει πως θα καταλάβει την Βαιτυλούα.
Προφανώς είχε γίνει κούκλα γιατί όλα τα λιγούρια του στρατοπέδου ἐλθόντες ἐκύκλουν αὐτὴν ὡς εἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς ᾿Ολοφέρνου, ἕως προσήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.(Ιουδ Κεφ10-18)
Δια να μην τα πολυλογώ η Ιουδήθ απέκτησε την εμπιστοσύνη του Ολοφέρνη καὶ ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ᾿ αὐτῆς·(Ιουδ 12-16) δηλαδή εις την απλήν νεοελληνικήν την γούσταρε και ήθελε να την πηδήξει.
Ακολουθώντας ο Ολοφέρνης την παλαιάν και δοκιμασμένη συνταγή του τι επακολουθεί μετά από ένα καλό φαϊ, έκατσε και έφαγε με την Ιουδήθ αλλά έκανε το σφάλμα και ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον οὐκ ἔπιε πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ᾿ οὗ ἐγεννήθη. (Ιουδ 12-20) δηλαδή έγινε ντίρλα γιατί ήπιε τόσο κρασί όσο δεν είχε ξαναπιεί στην ζωή του .
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει ξερός και να κοιμηθεί ροχαλίζοντας στο κρεβάτι του.
Τότε λοιπόν η Ιουδήθ, που είχε βάλει την υπηρέτρια της να φυλάει τσίλιες, ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ …καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτῆς καὶ ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς (Ιουδ.Κεφ13,7-8) ,δηλαδή αφού τον βούτηξε από τα μαλλιά με δύο κτυπήματα του έκοψε το επάνω κεφάλι πριν να προλάβει ο κακομοίρης να χρησιμοποιήσει το κάτω.
Με το κεφάλι του Ολοφέρνη κρεμασμένο στα τείχη της Βαιτυλούας τα πράγματα αντεστράφησαν και οι Εβραίοι γλίτωσαν την σφαγή και δόξασαν τον θεό τους που όταν χρειάζεται παίρνει και κανένα κεφάλι από τους εχθρούς τους.
Η δε Ιουδήθ αποδείχτηκε κορακοζώητη γιατί με τιμές και δόξες πέθανε 105 χρονών.
Να σκεφτείτε δε ότι αυτός από ότι φαίνεται, δεν πρόλαβε να δεί την Ιουδήθ γυμνή όπως ο Ασσουήρης την Εσθήρ ή ο Ηρώδης την Σαλώμη αλλά ο ταλαίπωρος έχασε το κεφαλάκι του μεταφορικώς και ουσιαστικώς βλέποντας λίγο ποδαράκι! ( τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ᾐχμαλώτισε ψυχὴν αὐτοῦ, διῆλθεν ὁ ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. Ιουδ Κεφ16-9)

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ Άμα έχετε τον σωστό θεό με το μέρος σας μπορείτε να πάρετε το κεφάλι του εχθρού σας χωρίς να σας πηδήξει κανείς.
Ρίξτε το λοιπόν στην θρησκεία γιατί έτσι και αλλιώς με το πήδημα δεν εξασφαλίζετε ούτε μόνιμη θέση στο δημόσιο.
Επιστροφή της Ιουδήθ στην Βαιτυλούα Σάντρο Μποτιτσέλι 1470-1475
Οι κυματισμοί των μορφών και των πέπλων ,οι καμπύλες του ξίφους ,του κλαδιού και του κανίστρου κατευθύνονται αντίθετα προς την πορεία των δύο γυναικών ,σαν για να δώσουν περισσότερη έμφαση στην κίνηση τους
Ο πίνακας μαζί με την Ανακάλυψη του σώματος του Ολοφέρνη (Ουφίτσι) σχημάτιζε ένα δίπτυχο που χάρισε ο Ροντόλφο Σιριγκάττι το 1580 στην Μπιάνκα Καπέλλο ,σύζυγο του Φρανζέσκου του Α΄μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης.
Στην δικιά μου σύζυγο δεν βρέθηκε κανένας να της χαρίσει τίποτα!


.......................................Η Ιουδήθ Μαντένα Ουάσιγκτον 1490

.................................Η Ιουδήθ Conrad Μeit-(1510-15 )-βαμμένο μάρμαρο

.................................................Ιουδήθ -Κρανκ -1530

..........................................Ιουδήθ -Jan Massys-1565

Κριστοφάνο Αλλόρι -1577-1621- Ο Αλλόρι ζωγράφισε ως Ιουδήθ την Ματσαφίρα που ήταν ερωτευμένος και τον εαυτό του ως Ολοφέρνη (προφανώς η Ματσαφίρα σαν άλλη Ιουδήθ του είχε πάρει το κεφάλι από τον έρωτα !)

Η Ιουδήθ και η θεραπαινίδα με το κεφάλι του Ολοφέρνη -Μιχαήλ Άγγελος - Καπέλα Σιξτίνα

Φρανσέσκο Σολιμένα -Η Ιουδήθ κρατώντας το κεφάλι του Ολοφέρνη- (1728-33) Βιέννη

............................Η Ιουδήθ -Τζορτζόνε -Ερμιτάζ ,Αγ.Πετρούπολη

.................................... Ιουδήθ και Ολοφέρνης Ν. ΓΚΥΖΗΣ 1869

20 σχόλια:

 1. Ήθελε να προηγηθεί δείπνο, ο ανόητος. Και τόφαγε, το κεφάλι του... ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να 'σαι καλά..το καταδιασκέδασα...με το πάθημα του ντιρλ..ωμένου..
  ;-)
  Να έχουνε το νου τουςς λοιπόν τα απανταχού λιγούρια.. γιατί Ιουδήθ γυρίζουνε πολλές την σήμερον ημέραν...

  Φιλί και Γλαρένιες αγκαλιές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το στιλ της περιγραφής απολαυστικό και άκρως διδακτικό-όπως πάντα.
  Κάτι θυμόμουνα από τον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι έχασε το κεφάλι χωρίς να...
  Αυτά παθαίνει κανείς αν ο Θεός του είναι πιό αδύναμος από του αντιπάλου,γιατί τελικά στους πολέμους δεν κερδίζει αυτός που έχει υπεροπλία,κερδίζει αυτός που έχει πιό δυνατό θεό!
  Το θέμα είναι,πως με τόσους θεούς γύρω να μας καλούν μέσω των επί γης εκπροσώπων τους να τους προτιμήσουμε,αδυνατείς να βρείς τον ισχυρότερο.
  Μέχρι λοιπόν να βρω τον κατάλληλο,παραμέμω άθεος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ ενδιαφέρον ποστάκι Αθεόφοβε. Όπως και πολλά από τα προηγούμενα. Μου θυμίζει ένα γνωμικο που λέει οτι μπορει ο άντρας να είναι το κεφάλι αλλά η γυναικα είναι ο λαιμός. Σ' αυτή τη περίπτωση φαίνεται ότι ο "λαιμός" αποφάσισε να αποχωρίσει :-)
  Πέρα απ' τα αστεία όμως ιστορίες σαν αυτή έχουν επαναληφθεί πολλές φορες στην ιστορία και οι άντρες δεν έχουν πάρει το νόημα ότι καμοιά φορα πρεπει να σκεφτονται και με το πάνω κεφάλι. Άλλωστε αμα κάτι δε χρησιμοποιείται ... αχρηστεύεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είδες, ο δικός μας; Δεν αποφασίζει να δείξει ακέφαλα σώματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. dodos-
  Εμ,το ήθελε με όλους τους κανόνες!

  φυρδην-μιγδην-
  Γι΄αυτό και πρέπει να αναστραφεί η σειρά -μετά από ένα καλό πήδημα,ένα καλό φαϊ και μετά ένας καλός ύπνος μόνος σου!

  syneas-
  Δεν έχεις το θεό σου!

  scarletflower-
  Οι άνδρες φταίνε ή η φύση που πολλές φορές προλαβαίνει να λειτουργήσει πρώτο το κάτω κεφάλι;

  ange-ta-
  Εύγε για την παρατηρητικότητα ,δεν το είχα προσέξει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλέ, ο Ολοφέρνης δεν φοβόταν μη βαρύνει με το φαί και δεν μπορεί να....
  Θα σου ξανάρθω Αθεόφοβε. Μαθαίνω και το κατιτίς μου όταν σε επισκέφτομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το χιούμορ σου, όπως πάντα, "αθεόφοβο"!

  Να μην στεναχωριέσαι που δεν χάρισαν τίποτις στην γυναίκα σου... Το σκέφτεσαι να σου'βγαινε φόνισσα μετά από τόσα χρόνια???
  Απελπισία...
  Χαχαχαχα
  Καληνύχτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. mania-
  Εμ, γιατί λέμε ό παθός μαθός ,μόνο που εδώ δεν πρόλαβε να μάθει!

  bluesmatoulis-
  Έχω κόψει από καιρό το ξεκοίλιασμα πρίν...

  καπιταλιστικό κουμμούνι-
  Τώρα εγώ μεταφέρω την ιστορία όπως την γράφει η Αγία Γραφή εξωραϊσμένη και λογοκριμένη ,τι έγινε όμως στην πραγματικότητα μόνο το κάτω κεφάλι του Ολοφέρνη ξέρει αλλά χωρίς το επάνω δεν μπορεί να πεί τίποτα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. !!!
  Στεναχωριέμαι μόνο που τον τελευταίο καιρό που εσύ ποστάρεις με τόσο ενδιαφέροντες πίνακες (το καλύτερό μου) εγώ δεν προλαβαίνω να σε διαβάζω όσο θα ήθελα...
  Πάλι καλά πάντως που στη δική σου γυναίκα δεν δώρισε κανείς τίποτε σχετικό!


  Επίσης, αν & άσχετο, θέλω να σου ζητήσω ένα συγνώμη γιατί μόλις ανακάλυψα πως δεν πρέπει να σου έχω ευχηθεί ακόμη μέσω blog σου για το νέο έτος: Να παραμένεις έτσι κεφάτος & δροσερός σου εύχομαι!
  Φιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εξακολουθείς την καλλιτενχική ενημέρωση του κοινού, ε; Και βλέπω και την κλασσική σου πια ειρωνεία να διαποτίζει όλο το κείμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Apolausa tis apodoseis sta nea ellhnika... evge atheofove!

  Ypotheto pos otan den exeis to sosto theo me to meros su, katagrafeis thn periptiksh se DVD ke meta afineis ta pragmata na paroun to dromo tus. Afenos, simvenei to amartima tu pidimatos (mhn to mathei h Louka...), afeterou omos, apofevgete o fonos kathoti ginete autoktonia ke metatopizete h efthini. Not bad.

  Cheers!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μμμμμ...το μόνος σου δε με ενθουσίασε..
  ;-))))

  Καλή σου μέρα

  Φιλί κα Γλαρένιες αγλκαλιές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ηλιαχτιδα-
  Ευχαριστώ για τις ευχές και με χαρά ξαναείδα νέα σου.

  δειμος-
  Οχι μόνο καλλιτεχνική,όπως βλέπεις και θρησκευτική!

  mhxeirotera-
  Εκείνη την εποχή όποιος πρόλαβε και έκοψε το κεφάλι του αντιπάλου τον Κύριον είδε!

  φίρδην μύγδην-
  Μόνος,για να έχει κανείς και τα δύο του κεφάλια ήσυχα και στη θέση τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Για να σοβαρευτούμε ολίγον, κυρίες και κύριοι, πιστεύοντες και μή, πανωκέφαλοι και κατωκέφαλοι, καραβοσέρνουσαι και μή...

  1ον Ο Κλίμτ
  (ο πρώτος πίνακας του post):
  Είναι δυνατόν να είχε διαβάσει την Π.Δ. περί Ιουδήθ και να ζωγράφισε ό,τι ζωγράφισε;;;
  Μην τυχόν την ...Μεγαλοκοπέλα megalokopela.blogspot.com είχε υπόψη του;;;

  2ον Πρέπει να προσέχουμε την ιστορική αλήθεια, πράγμα το οποίο σημαίνει να παραδεχόμαστε μόνον διασταυρωμένες πληροφορίες (όπως π.χ. κάνουν οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι μας Τραγκαουνάκης{*}, Μακόθεμος, Χαρδαβαυτιάς, κ.ά.) και στην περίπτωση της Ιουδήθ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει: Με αποκεφαλισμένο τον Ολοφέρνη έχουμε μόνο την μαρτυρία της Ιουδήθ για το τί συνέβη ΠΡΙΝ ! Και δεδομένου ότι:
  {α} Η Ιουδήθ δεν ήτο παρθένος, άρα δεν ήταν δυνατόν εκ των υστέρων να διαπιστωθεί αν όντως είχε ή όχι συνεύρεση με τον αποκεφαλισθέντα
  {β} Δεν βρέθηκε κάποιο DVD στο οποίο να έχουν καταγραφεί τα διαδραματισθέντα

  καθόλου δεν πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο ότι ο Ολοφέρνης ναρκώθηκε προτού αποκεφαλιστεί διότι παράφαγε με το πάνω κεφάλι και όχι με το κάτω, για να χρησιμοποιήσω την πιό σεμνή και ταπεινή έκφραση που μπόρεσα να σκεφτώ.

  Άρα τα πιό πολλά σχόλια που παρατέθηκαν σ' αυτό το post είναι, επιεικώς, ανεδαφικά, και δεν εδράζονται σε ακλόνητη αλήθεια.
  ο.έ.δ.
  Ναπολέων
  --------------
  {*} πατέντο Γιάννη Καλαϊτζή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μπα! Ιουδήθ την λέγανε την Βαρθολομαία;;;;;;

  Σ;ο))))))))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μπα! Ιουδήθ την λέγανε την Βαρθολομαία;;;;;;

  Σ;ο))))))))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ναπολέων-
  Δηλαδή αμφισβητείς την Αγία Γραφή;
  Ρομφαία θα επιπέσει επί της κεφαλής σου!

  μαυρος γάτος-
  Μόνο που εδώ δεν υπήρξε απατημένος σύζυγος και πήρε μόνη της την χατζάρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή