Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΔΟΚΟΠΟΣ, ΔΥΟ ΠΟΙΉΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ 200 ΧΡΟΝΙΑ
Ο Γιάννης Βηλαράς (1771-1823) ήταν γιός γιατρού και γιατρός ο ίδιος, σπουδαγμένος στην Πάδοβα και την Μπολόνια. Από νέος  έγραφε λυρικά και σατυρικά ποιήματα αλλά και πεζογραφήματα. Ήταν από τους πρώτους ποιητές της νεοελληνικής ιστορίας και θεωρείται πως έβαλε τις βάσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έγραφε στην δημοτική και επίσης εναντιωνόταν στην ιστορική ορθογραφία (τόνοι, πνεύματα και ομόηχα φωνήεντα) εξ ου και  το πιο γνωστό του έργο, είναι η Ρομεηκη γλοσα. 
Επιστρέφοντας μετά τις σπουδές του στα Γιάννενα, διορίστηκε ως προσωπικός γιατρός του Βελή πασά, γιου του Αλή Πασά τον οποίο ακολούθησε στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία, του χαρεμιού του αλλά και του ιδίου του Αλή Πασά.
Μετά την πολιορκία των Ιωαννίνων, από τα τούρκικα στρατεύματα, ο Γιάννης Βηλαράς εγκατέλειψε τον Αλή Πασά για να εγκατασταθεί στο χωριό  Τσεπέλοβο  του Ζαγορίου. Εκεί πέθανε, ύστερα από τρία χρόνια, μόλις 52 ετών το 1823, αφήνοντας σε άσχημη οικονομική κατάσταση τη σύζυγό του και τους δύο γιους του.


Με το δηκτικό του χιούμορ και ως γιατρός σατιρίζει στο πρώτο ποίημα τους γιατρούς που έχουν ο καθένας διαφορετική διάγνωση και θεραπεία για τον ασθενή σε ένα Συμβούλιο Γιατρών.
Είναι από την δεύτερη έκδοση των Απάντων του που εκδόθηκε το 1871.
Το δεύτερο είναι ο Πορδοκόπος , ο τίτλος του οποίου τα λέει όλα!


Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Γ ι α τ ρ ώ ν

Γιός ολομονάκριβος, γονέων ευγενών,
 Μ' αρρώστιας πέφτει βάσανο παραδαρμό δεινόν.
Ευθύς Γιατρούς δεν άργησαν τους πλιο ονομαστούς,
 Να προσκαλέσουν τέσσαρους, της χώρας θαυμαστούς.
 Πλακώνουν οι Εξοχότατοι με άκρα σιωπή,
 Εμβαίνουν όλοι κάθονται, βαρείς και σκυθρωποί.
Κατά σειρά υστερώτερα, κυττάζουν το σφυγμό·
 Του ψηλαφούν τη γλώσσα του, με μέγα στοχασμό.
 Ρωτάν διά συμπτώματα μικρά και δυνατά·
Ξετάζουν της ασθένειας και ώραις, και λεπτά.
 Κιαπέ αρχηνάν σοφώτατα, τα πάντα να ξηγούν,
Αιτιατά και αίτια, να φυσιολογούν.
 Σαν αποσυνομίλησαν για ώρα αρκετή.
 Καθένας στην αράδα του λοιπόν, γνωμοδοτεί,
 Και πρώτος, λέει ο νιότερος, του στήθους πλησμονή·
 Από πληθώραν αίματος, θεωρώ τον ασθενή.
 Και όλα τα συμπτώματα, κι' οι χτύποι του σφυγμού
 Μας δείνουν τέλια φλόγωσι ανώτατου βαθμού.
 Φλεβοτομία άφθονη, εδώ μας ωφελεί
Να γένη, Εξοχώτατοι, χωρίς αναβολή.
 Είπε· και εξεθηκάρωσε νιστέρι κοφτερό,
 Και αναμένει έτοιμος της άδειας τον καιρό.
 Συμπάθιο, είπε ο δεύτερος· δεν είν' φλογιστικό
 Το πάθος, Εξοχώτατοι, αλλά χολερικό.
 Τα συχναναγουλιάσματα, η δίψα η πολλή,
 Μας αποδείχνουν άσφαλτα, χωλής υπερβολή.
 Διορίζω, Εξοχώτατοι, λοιπόν εμετικό,
 Στα πάθη τα παρόμοια το μόνο ιατρικό.
 Ποτήρι φέρτε, φώναξε, Και κάμποσο νερό.
 Ανάγκη να μη χάσωμε Σε λόγια τον καιρό.
 Και ευθύς από τον κόρφο του Κι' από μικρό κουτί,
 Μια σκόνη ανακάτευε Σε δόσι αρκετή.
 Ο τρίτος, την συγχώρεσι, τους λέγει, σας ζητώ,
 Αν και στους δύω ενάντια τολμώ, γνωμοδοτώ.
 Το πάθος του αρρώστου μας Δεν είν' φλογιστικό,
Δεν είναι, Εξοχώτατοι, μηδέ χολερικό.
 Η γλώσσα τόσο άπαστρη, φωνάζει, καθαρά
 Πως μόνον εις τα άντερα φωλιάζει φανερά.
 Η ύλαις εσωρεύθηκαν, καθόλου στην κοιλιά.
 Αυταίς να καθαρίσωμε, να κάμωμαι δουλιά.
 Καθαρτικό χρειάζεται, κι' ολίγο δυνατό·
 Εγώ τα καταπότια στη χούφτα τα κρατώ.
Καλά, καλά και τίμια αυτά τα ιατρικά,
Αλλ' όχι, Εξοχώτατοι, και θαραπευτικά,
 Τους λέγει ο πλιο γέροντας, Με σχήμα σοβαρό·
 Και πρέπει να ξετάξωμε του χρόνου τον καιρό.
 Οπόσους φλεβοτόμησα τη φετινή χρονιά,
 Τους ίδα, Εξοχώτατοι, να σβύσουν κοπανιά.
Κανείς δεν ωφελήθηκε από ξερατικό·
 Και πάντοτε μετάνιοσα διά το καθαρτικό.
 Λοιπόν το πάθος, βλέπετε, μας μένει σκοτινό.
 Κι' απόσα επροβάλθηκαν, δεν είναι πιθανό
 Να λάβη κάνα ώφελος ο νέος ασθενής.
 Και ίσως εσυμπέραινε, μου φαίνεται, κανείς,
 Με πλέον βεβαιώτητα και λόγον καθαρόν,
 Ανίσως το απόδιδε των μοναχών νευρών.
 Δι αυτό νομίζω άφευκτα, τα ερεθιστικά·
 Και να που έχω πρόχειρα τα επιθετικά.
 Σ' αυτά σηκώθη άπειρη λογοτριβή σφοδρή,
 Καθένας δικαιώνεται, τον άλλον αναιρεί.
Καθείς διίσχυρίζεται Και ισχυρογνωμάει,
…………………
…………………
Ο άρρωστος κοιτάζοντας. Νιστέρια, γιατρικά,
 Και ακούωντας τα λόγια τους πολύ προσεκτικά·
 Ελπίζοντας, φοβούμενος, σε ταραχή πολλή,
 Κι' αγώνα μβήκεν άσωστο, οπού τον ωφελεί.
 Διατί η αγανάκτησι του προξενάει μ' ορμή,
 Πολύν και πλούσιον ίδρωτα απ' όλο το κορμί.
Ν' αλλάξη ο νιος εγύρεψε, και να λευφτερωθή,
 Οχ των Γιατρών την σύγχυσι, για να αποκοιμηθή.
 Και έτζι οι Εξοχώτατοι πλιο δεν χασομεράν,
Φιλονικώντας άκοπα εκείθε αναχωράν.

                                          Ο ΠΟΡΔΟΚΟΠΟΣ


Πριν 6 χρόνια είχα γράψει το ΠΕΡΙ ΠΟΡΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ! στο οποίο αναφέρονται σχετικά κείμενα με το ίδιο θέμα που είχε απασχολήσει στις αρχές του 19ου αιώνα τον Βηλαρά.


Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΨΕΥΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο αείμνηστος Γρηγόρης Λαμπράκης , αναγορεύτηκε υφηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1950.
Τον ίδιο χρόνο και ως το 1957 έγινε διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του θεραπευτηρίου ''Λευκός Σταυρός'' που ήταν στο Πασαλιμάνι επί της οδού Ακτής Τρύφωνος Μουτσοπούλου 79.


Την Κλινική είχε ιδρύσει προπολεμικά ο αδελφός του Θεόδωρος Λαμπράκης,  που ήταν επίσης ιατρός Χειρουργός  και την λειτουργούσε με την γυναίκα του ιατρό και αυτή, αναισθησιολόγο Τούλα Μπούτου.  

Το 1959 διαβάζουμε στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ την παρακάτω είδηση:


Την επόμενη μέρα η δίκη συνεχίστηκε καταλήγοντας εις το να αναβληθεί:Ο μεν καθηγητής Ν. Λούρος ήταν ο καθηγητής Μ-Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Λογοθετόπουλος πρώην καθηγητής στην ίδια έδρα στο ίδιο Πανεπιστήμιο και μετέπειτα ο πρωθυπουργός της χώρας στην κατοχή.
Όπως γράφω στο ποστ Γ΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ δικάστηκε μετά τον πόλεμο  ως δωσίλογος και καταδικάστηκε σε ισόβια :
Στην φυλακή ο Λογοθετόπουλος παρέμεινε από τον Φεβρουάριο 1946 έως τις 2 Ιανουαρίου 1951 οπότε και αποφυλακίστηκε μετά από απονομή χάριτος λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας του.
Το Μαιευτήριο Αλεξάνδρα ,που η ιδέα ανέγερσης του υπήρχε από το 1888, και είχε θέσει ο Λογοθετόπουλος τον θεμέλιο του λίθο ως πρύτανης του Πανεπιστημίου το 1933, έγινε τελικά εφικτό να αποπερατωθεί από τον προαιώνιο αντίπαλο του Ν. Λούρο που το εγκαινίασε πανηγυρικά με λαμπρότητα και επισημότητα στις 10-12-1954 παρουσία και του Λογοθετόπουλου.
Η διάγνωση του αν μια γυναίκα έχει γεννήσει στο παρελθόν γίνεται από τις εγκάρσιες ρήξεις που εμφανίζει ο τράχηλος της μήτρας λόγω της διαστολής του για την έξοδο του εμβρύου, αλλά και από την εμφανή χαλάρωση του κόλπου λόγω της διαστολής του κατά τον τοκετό.


Μετά την αναβολή της δίκης και την δημοσίευση μιας διευκρίνιση του Λαμπράκη στην  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, δεν υπάρχει δημοσιευμένη ειδησεογραφία για την εξέλιξη της δίκης αλλά μόνο μετά 6 μήνες, στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ διαβάζουμε μια μικρής έκτασης είδηση, στα «ψιλά» της εφημερίδας ότι το πλημμελειοδικείο αθώωσε τους κατηγορούμενους χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες της δίκης.


Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.
Όσοι ασχολούνται με την φωτογραφία γνωρίζουν ότι ή τύχη παίζει σημαντικό ρόλο στο να πετύχουν μια μοναδική φωτογραφία που δεν μπορεί ποτέ ξανά να επαναληφτεί ή να σκηνοθετηθεί.
Μερικές από αυτές τις στιγμές έχουν πετύχει να αποθανατίσουν οι παρακάτω φωτογραφίες.

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!
Νομίζω πως ήταν ο Πάγκαλος που είχε κάποτε πει, πως πηγαίνοντας στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου που έμενε ο μακαρίτης πλέον Χόλμπρουκ, η πρώτη κουβέντα που του είπε, ο απόλυτα ζωικός Αμερικανός διαπραγματευτής ήταν: Έριξα ένα χέσιμο που το ευχαριστήθηκα!
Ό Χόλμπρουκ είχε απόλυτα δίκιο!
Όπως έχω ξαναγράψει, το χέσιμο είναι η μοναδική απόλαυση στον άνθρωπο που δεν του δημιουργεί τύψεις, σε αντίθεση με το φαγητό και το πήδημα, που σε πολλούς δημιουργούν και γι΄αυτό άλλωστε και οι θρησκείες για να ελέγχουν τους πιστούς επιβάλλουν και στα δύο διάφορες απαγορεύσεις.
Στο παρελθόν έχω δώσει μερικές χρήσιμες συμβουλές σχετικά με το χέσιμο στο ΜΗΠΩΣ ΧΕΖΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ; και στο ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ!
Επίσης στο ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΤΩΝ WC ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΤΟΥ! υπάρχουν ποικίλες και ευφάνταστες πινακίδες που υποδεικνύουν στον κόσμο τους διάφορους χώρους που μπορούν να εναποθέσουν τους καρπούς της κοιλίας τους άνδρες και γυναίκες!
Υπάρχει επίσης ένα 4 λεπτών σατυρικό επεισόδιο, από την σπονδυλωτή ταινία  Signore e signori, buonanotte του 1976 στο οποίο ο μοναδικός Ugo Tognazzi χωρίς να λέει ούτε μια λέξη πετυχαίνει, σε ένα από τους καλύτερους ρόλους του, να μας δώσει την κωμικοτραγική εξέλιξη που έχει  το χέσιμο ενός στρατηγού!Σήμερα προσθέτω μερικές ακόμα απολαυστικές σχετικές πινακίδες που σχετίζονται με τον χώρο που και ο βασιλεύς πηγαίνει μόνος του εκτός βέβαια των πολύ θρησκευόμενων που θεωρούν, όπως στην πρώτη φωτογραφία, πως είναι πανταχού παρών ακόμα και εκεί! .
                                     Αυτό ακριβώς έκανε και η κοπέλα της φωτογραφίας!

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΔ.
Συμπληρώθηκε ένας μήνας αφότου ανέλαβε η ΝΔ την διακυβέρνηση της χώρας. Σκέφτηκα λοιπόν να ρίξω μια ματιά στο τι έγραφα το 2015, όταν η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε και αυτή συμπληρώσει ένα μήνα στην εξουσία, στο ποστ μου ΠΕΡΑΣΕ ΗΔΗ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.....
 Έγραφα λοιπόν σε αυτό:
Αυτό που αδιαμφισβήτητα έχει πετύχει είναι να έχει την συμπαράσταση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων πολύ μεγαλύτερο από αυτό που την ψήφισαν.
Η αποδοχή αυτή βασίζεται στο ότι στο συλλογικό υποσυνείδητο έχει σχηματιστεί η εντύπωση πως η κυβέρνηση έδωσε ηρωικά μια μάχη στην Ευρώπη και την κέρδισε.
Ας δούμε λοιπόν ποια μάχη δόθηκε, τι επιδιώκαμε και τι πετύχαμε.
Η κυβέρνηση ζητούσε μια συμφωνία γέφυρα με την οποία θα μας έδιναν λεφτά χωρίς να δεσμευόμαστε σε τίποτα, με το παράλογο, από όλους τους εταίρους μας, επιχείρημα, ότι βάσει της πρόσφατης λαϊκής εντολής εμείς έχουμε εκλεγεί για να σχίσουμε τα μνημόνια!
Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι πλέον σήμερα γνωστά και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.


Έγραφα επίσης: για την σαφώς χειρότερη κατάσταση στην οικονομία, με απόσυρση πάνω από 20 δις από τις καταθέσεις, πλήρες πάγωμα της οικονομίας με υστέρηση των φορολογικών εσόδων κατά  1δις λόγω και των διαφόρων εξαγγελιών για φορολογικές ελαφρύνσεις που δημιουργούν φρούδες ελπίδες στους αφελείς που είχαν πιστέψει ότι με την κυβερνητική αλλαγή   δεν θα πληρώσουν ΕΜΦΙΑ  και φόρους.
Δυστυχώς  βέβαια θα τους πληρώσουν, όπως βέβαια και τον ΕΝΦΙΑ ( γιατί θα χρειαστεί χρόνος για να τον αλλάξουμε) , και βέβαια ο Βαρουφάκης δεν αποκλείει να βάλει και κάποιο νέο φόρο στους έχοντες και κατέχοντες λέγοντας: Εάν χρειαστεί να βάλω έκτακτο φόρο γι’ αυτό, θα το κάνω, αλλά θα το κάνω σ’ αυτούς που έχουν να πληρώσουν όχι σ’ αυτούς που δεν έχουν…


Όσο για τις προεκλογικές μεγαλοστομίες ότι θα μπει χέρι στην εκκλησία και τους εφοπλιστές ο Βαρουφάκης δήλωσε στο Charlie Hebdo πως :
είναι σωστό ότι η ορθόδοξη εκκλησία θα μπορούσε να συνεισφέρει. Το πρόβλημα είναι ότι η μεγάλη περιουσία που διαθέτει δεν της προσφέρει ένα υψηλό εισόδημα για να μπορέσει να φορολογηθεί. Οι εφοπλιστές θα πρέπει να καταβάλουν το μερίδιο τους. Όμως η εφαρμογή μιας τέτοιας φορολογίας είναι δύσκολη: οι εφοπλιστές κινούνται πολύ και είναι πολύ πιθανό να μεταφέρουν τα εισοδήματα τους, να εγκαταλείψουν τη χώρα εάν φορολογηθούν.
Δηλαδή για τους νοήμονες :Δεν πρόκειται να πάρουμε από αυτούς ούτε φράγκο!


Το ότι σήμερα η ΔΕΗ κινδυνεύει να χρεοκοπήσει συμπαρασύροντας και την οικονομία της χώρας έχει την εξήγηση της σε εκείνη την εποχή γιατί όπως έγραφα:
 Έτσι δεν μένει παρά να πιούν ξύδι όσοι διαφωνούν με τις αυξήσεις των υπαλλήλων στην ΔΕΗ, κατά την ρήση του αγλαούς αποκτήματος από το ΠΑΣΟΚ, τέως προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και νυν φανατικού Συριζαίου που έχει αναφωνήσει στεντόρεια τη φωνή: Στηρίξτε ΣΥΡΙΖΑ, μας δικαίωσε ο Λαφαζάνης για την ΔΕΗ.


Η όλη εικόνα που αποκομίζει κανείς από εκείνο τον μήνα είναι ότι η διακυβέρνηση της χώρας ήταν στα χέρια ανθρώπων, που εκτός από μεγάλα λόγια, κυβερνούσαν χωρίς κανένα πρόγραμμα, αυτοσχεδιάζοντας στου κασίδη το κεφάλι, κάθε μέρα.
 Έτσι το βασικό τους μέλημα ήταν να προβάλουν στο κοινό τους, πως αφού κατέλαβαν τα θερινά ανάκτορα, το σημαντικότερο που έχουν να κάνουν σαν κυβέρνηση είναι να αποτίσουν φόρο τιμής στο σκοπευτήριο της Καισαριανής πριν να παραλάβουν την εξουσία από τον αναμένοντα στου Μαξίμου Σαμαρά ο οποίος αγανάκτησε και έφυγε.


Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ η ΝΔ ανέλαβε την εξουσία και μεταδίδει την ακριβώς αντίθετη εικόνα, που ελπίζω και εύχομαι να μην διαψευστεί.
Η εικόνα είναι μιας κυβέρνησης της οποίας τα μέλη δείχνουν να έχουν από καιρό προετοιμαστεί για τον ρόλο που ο καθένας τους έχει αναλάβει.
Άλλοτε έπαιρνε μεγάλο διάστημα μέχρι να συμπληρωθούν οι γενικές γραμματείες των υπουργείων και ποτέ έως τώρα δεν είχαν συμπληρωθεί μαζί την ανάληψη καθηκόντων από τους υπουργούς.
Είναι επίσης ευχάριστο το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης βασίστηκε σε νέα άτομα που δεν ανήκαν υποχρεωτικά στο κομματικό του δυναμικό, αλλά είχαν διακριθεί ο καθένας τους στην προηγούμενη δουλειά του, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να μην χρησιμοποιήσει άτομα από την μεγάλη κομματική σαβούρα που διαθέτει η ΝΔ. 
Η πρώτη επιτυχής ενέργεια του ήταν η μείωση του ΕΜΦΙΑ ήδη στα εκκαθαριστικά του Αυγούστου και η βελτίωση του νόμου για τις 120 δόσεις.
Επίσης αντί των προεκλογικών επιδομάτων του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Δεκέμβριο θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους 13η σύνταξη η οποία  θα είναι αφορολόγητη και αυξημένη για τους οικονομικά ασθενέστερους, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.


Οι εξαγγελίες και μόνο για την εμπέδωση της νομιμότητας σε υπάρχουσες και εδραιωμένες παρανομίες, οδήγησαν τους καταληψίες στο ξενοδοχείο City Plaza να αποχωρήσουν αυτοβούλως από αυτό μετά από 3 χρόνια που το είχαν καταλάβει και η πολιτεία αδρανούσε.
Το ίδιο έγινε και με τους καταληψίες στο κτήριο Γκίνη στο Πολυτεχνείο, που η εικόνα του είναι πλέον ενός κατεστραμμένου χώρου.


Ευτυχώς ψηφίστηκε επιτέλους  και το νομοσχέδιο για την κατάργηση του άσυλου ώστε να καταργηθεί κάθε παρανομία στους Πανεπιστημιακούς χώρους και να υπάρξει πραγματικό άσυλο ιδεών σε αυτούς.
Από ότι φαίνεται η μεγαλύτερη σήμερα επένδυση στην Ελλάδα, το Ελληνικό, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ από παλιά αντιδρούσε, και ως κυβέρνηση  αναγκάστηκε από τους «θεσμούς» να αποδεχθεί και  προέβαλε συνεχή  εμπόδια (δάσος ,αρχαία κτλ) ξεμπλόκαρε και όλοι ελπίζουν πως σύντομα θα μπουν μπουλντόζες σε αυτό.


Δύο ακόμα αυτονόητα πράγματα που φαίνεται πως αποτελούν επιτέλους βασικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής από τις πρώτες μέρες τους είναι η εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα και την  κάσκα στους οδηγούς  δικύκλων. Είναι καιρός πια να απαλλαγούμε από τους πολακισμούς και την ανεύθυνη συμπεριφορά στους δρόμους που στέλνει καθημερινά νέα άτομα στον τάφο ή στην ισόβια αναπηρία.


Τέλος, η πράγματι φωτογραφική διάταξη, με την οποία απομακρύνεται από την ανεξάρτητη αρχή η κ. Θάνου, επιτυγχάνει επιτέλους την αποκομματικοποίηση αυτών των αρχών θέτοντας ως προϋπόθεση ότι για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να έχει παρέλθει μια 5ετια από θητεία του υποψηφίου στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή άλλων μελών της κυβέρνησης, ειδικού ή γενικού γραμματέα υπουργείου. Τελικά δηλαδή αποδέχτηκαν αυτό που και η ίδια η κ.Θάνου έγραφε στο παρελθόν!Συνέντευξη  στα «Δικαστικά Νέα», τεύχος Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009.

Στα αρνητικά της διακυβέρνησης αυτού του μήνα, εκτός από αυτά που έγραφα στο ποστ μου ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, είναι ο εξευτελιστικός χαρακτηρισμός από τον νεώτερο γόνο της Καραμανλικής δυναστείας των τσαμπατζήδων του μετρό ως «καθάρματα», αλλά και η διατήρηση του γραφείου πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη για να το αναλάβει η αποτυχούσα βουλευτής Καστοριάς Αντωνίου. Δεν μπορείς πριν ένα χρόνο να το χαρακτηρίζεις ως άχρηστο και ως θερμοκήπιο κομματικών ρουσφετιών και σήμερα να κάνεις ακριβώς το ίδιο! 
Ο Αλέκος Παπαναστασίου στο Protagon  έχει γράψει ένα αντίστοιχο άρθρο με τίτλο: Ο πρώτος μήνας του Κυριάκου

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Η ΚΟΛΑΣΗ, Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ!
Το παρακάτω κείμενο είχε κυκλοφορήσει πριν μερικά χρόνια. Πριν το διαβάσετε καλό είναι να σας θυμίσω με δύο εικόνες, από σχολικό βιβλίο, τους νόμους της Φυσικής που σχετίζονται με το κείμενο.
Η ακόλουθη είναι μια πραγματική ερώτηση που δόθηκε πριν χρόνια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα χημικών μηχανικών. Η απάντηση ήταν τόσο εμβριθής ώστε ο καθηγητής την τοιχοκόλλησε στον πίνακα ανακοινώσεων και έκτοτε έχει γίνει θρύλος...
Ερώτηση: Η κόλαση είναι εξώθερμος (αποδίδει θερμότητα) ή ενδόθερμος (απορροφά θερμότητα);
 Οι περισσότεροι φοιτητές τεκμηρίωσαν τις απαντήσεις τους χρησιμοποιώντας τον νόμο του Boyle, (τα αέρια   ψύχονται όταν εκτονώνονται και θερμαίνονται όταν συμπιέζονται) ή κάποιο παραπλήσιο φυσικό νόμο.
 Ένας όμως φοιτητής, έδωσε την ακόλουθη απάντηση:
Αρχικά, πρέπει να ξέρουμε πως μεταβάλλεται η μάζα της κόλασης, συναρτήσει  του χρόνου.
 'Άρα, πρέπει να γνωρίζουμε τον ρυθμό μετακίνησης των ψυχών προς την κόλαση καθώς και τον ρυθμό αποχώρησης από αυτήν. Πιστεύω πως ασφαλώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι άπαξ και μία ψυχή εισαχθεί στην κόλαση, δεν θα αποχωρήσει ποτέ. Έτσι λοιπόν, καμία ψυχή δεν φεύγει.
 Όσο για τον αριθμό των ψυχών που εισέρχονται στην κόλαση, ας εξετάσουμε τις διάφορες θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Μερικές από αυτές τις θρησκείες, διακηρύσσουν ότι όσοι δεν είναι μέλη τους, τους περιμένει η κόλαση. Εφ' όσον υπάρχουν   περισσότερες από μία τέτοιες θρησκείες και οι άνθρωποι δεν ανήκουν σε περισσότερες από μία θρησκείες, προκύπτει ότι όλες οι ψυχές, πηγαίνουν στην κόλαση. Λαμβάνοντας τους ρυθμούς γεννήσεων και θανάτων ως έχουν, μπορούμε να αναμένουμε ότι ο αριθμός των ψυχών στην   κόλαση  αυξάνεται με εκθετική μορφή. Τώρα, παρατηρούμε τον ρυθμό μεταβολής του όγκου στην Κόλαση διότι ο νόμος του Boyle ορίζει ότι προκειμένου η θερμοκρασία και η πίεση στην κόλαση να παραμείνουν σταθερές, ο όγκος οφείλει να αυξάνεται καθώς προστίθενται ψυχές.
Αυτό μας δίνει δύο πιθανότητες:
Αν η κόλαση διογκούται με ρυθμό μικρότερο από τον ρυθμό εισαγωγής των ψυχών σε αυτήν, τότε η θερμοκρασία και η πίεση στην κόλαση θα αυξάνεται έως ότου αυτή εκραγεί.
 2. Βεβαίως, αν η κόλαση διογκούται με ρυθμό γρηγορότερο από τον ρυθμό εισόδου των ψυχών σε αυτήν, τότε η θερμοκρασία και η πίεση θα μειώνονται έως ότου η κόλαση παγώσει.
 Τι από τα δύο ισχύει λοιπόν: Αν αποδεχθούμε αυτό που είπε κάποια πρώην μου προς εμένα, κατά την διάρκεια του πρώτου  έτους, ότι "...θα κοιμηθώ μαζί σου όταν παγώσει η κόλαση... και συνυπολογίσω το γεγονός ότι συνεχίζω να μην έχω πετύχει να έχω σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, τότε η 2η πιθανότητα δεν μπορεί να ισχύει και έτσι, είμαι σίγουρος ότι η κόλαση είναι εξώθερμη και δεν θα παγώσει.
Ο φοιτητής έλαβε το μοναδικό 10άρι!!!

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εκδοχή της ιστορίας με σαφώς πιο ευχάριστη κατάληξη.
Την παραθέτω:
Ποια από τις 2 περιπτώσεις ισχύει;
Αν αποδεχθούμε το αξίωμα το οποίο μου είπε η Τερέζα όταν ήμουν πρωτοετής ότι «Θα πρέπει να παγώσει η Κόλαση πριν κοιμηθούμε μαζί» και συνθεωρήσουμε και το γεγονός ότι χθες το βράδυ κοιμήθηκα μαζί της, τότε ισχύει η δεύτερη υπόθεση και επομένως είμαι σίγουρος ότι η Κόλαση είναι εξώθερμη και ότι ήδη έχει παγώσει.
Απόρροια αυτής της θεωρίας είναι ότι η κόλαση αφού έχει παγώσει άρα δεν δέχεται άλλες ψυχές και επομένως έχει εκλείψει.... αφήνοντας μόνο τον Παράδεισο. Αυτό με τη σειρά του αποδεικνύει την ύπαρξη ενός Θεϊκού Οντος, το οποίο εξηγεί γιατί χθες το βράδυ η Τερέζα φώναζε συνεχώς: «Θεέ μου, Θεέ μου».
Αυτός ο μαθητής πήρε το μοναδικό "Α" μιας και εδώ η ιστορία αποδίδεται σε απάντηση που δόθηκε σε ενδιάμεσες εξετάσεις/προόδου στη χημεία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον!