Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ! Ο Νίτσε έχει πει πως αν παρατηρήσεις θα δεις ότι οι Χριστιανοί δεν  έχουν χαρά.
Και πρόσθεσε  και ο Βρετανός φιλόσοφος και μαθηματικός, Alfred North Whitehead (1861-1947) ότι «Η παντελής απουσία χιούμορ από τη Βίβλο, είναι ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα σε όλη τη λογοτεχνία».
Και τους δύο επιβεβαιώνει η Βίβλος.
Τα αποσπάσματα με μπλε πλάγια γράμματα είναι από το κείμενο Το γέλιο βγήκε από την Κόλαση
Στον Εκκλησιαστή, για παράδειγμα, όπου μιλάει ο γιος του Δαβίδ, βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ, στην αρχή διαβάζουμε: «Για το γέλιο κατέληξα πως είν' ανοησία και για τη χαρά σκέφτηκα "τι ωφελεί;"» (2,2). Και σε άλλο σημείο: «Προτιμότερη είναι η λύπη από το γέλιο »Γιατί μπορεί να δίνει στο πρόσωπο όψη θλιμμένη, αλλά σου μαθαίνει τη ζωή. Οι σοφοί βρίσκονται εκεί που οι άνθρωποι πενθούν και οι ανόητοι εκεί που γλεντούν» (7,3)
Ο μόνος που γελάει αλλά σαφώς εκδικητικά στην Βίβλο είναι ο Θεός.
«Ο Κύριος γελάει μαζί του (σ.σ. με τον ασεβή), γιατί ξέρει πως έρχεται της τιμωρίας του η μέρα» (37,13),
 «Αλλά συ, Κύριε, γελάς μ' αυτούς χλευάζεις όλα τα έθνη» (59,9).
 Ο Σολομών στις Παροιμίες του γράφει ότι η θεϊκή σοφία γελάει εκδικητικά με τους ανόητους: «Απορρίψατε όλες μου τις συμβουλές και περιφρονήσατε τις επιπλήξεις μου. Γι' αυτό κι εγώ με την καταστροφή σας θα γελάσω, θα σας ειρωνευτώ όταν σας κυριέψει ο τρόμος» (1,26).
Αλλά και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση για το γέλιο.
Σύμφωνα με τη διατύπωση πολλών Πατέρων της Εκκλησίας ο Χριστός «δεν γέλασε ποτέ».


Όπως εξηγεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόσο τα Ευαγγέλια, όσο και οι Πράξεις και οι Επιστολές, αντιμετωπίζουν εντελώς αρνητικά την υπόθεση «γέλιο».
Αλλά και  διδασκαλία του Ιησού είναι σαφής επ' αυτού: «Μακάριοι εσείς που τώρα κλαίτε γιατί θα χαρείτε [...] Αλίμονο σ' εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε και θα κλάψετε» (Κατά Λουκάν, 6,21-25).
 Πουθενά στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται ο Ιησούς να γελάει, ενώ αλλού κλαίει («Τότε ο Ιησούς δάκρυσε», Κατά Ιωάννην 11,35).


Επίσης ο Μεγάλος Βασίλειος θεωρεί ότι «το να κατέχεται κανείς από ασυγκράτητο και άμετρο γέλωτα είναι απόδειξη ακράτειας και δεικνύει ότι δεν ελέγχει τας συγκινήσεις του και ότι δεν καταπιέζεται η χαλαρότητα της ψυχής με αυστηρή κριτική. Η συγκίνηση βέβαια της ψυχής δεν είναι απρεπές να εκδηλώνεται μέχρι και με ένα φωτεινό μειδίαμα, όσο διά να δείξει μόνον τον λόγο της Γραφής, ότι "όταν ευφραίνεται η καρδία, το πρόσωπο θάλλει".
Αλλά ο δυνατός γέλως και οι αθέλητοι άτακτοι κινήσεις του σώματος δεν είναι γνωρίσματα εκείνου που ελέγχει την ψυχή του ούτε του δοκίμου ούτε εκείνου που εξουσιάζει τον εαυτόν του» («Οροι κατά πλάτος, Β'»).
 Ο Βασίλειος είναι σαφής και για τον Ιησού: «Ο Κύριος εις καμίαν περίπτωση δεν φαίνεται ότι εγέλασεν, όσον ημπορούμε να κρίνουμε από τις ευαγγελικές αφηγήσεις, αλλά και χαρακτήριζε δυστυχισμένους τους κατεχομένους από τον γέλωτα».
 Όσο για τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης στο γέλιο και πάλι ο Άγιος Βασίλειος  δεν αφήνει ερωτηματικά:
«Ας μη παραπλανώμεθα από την αμφίβολον σημασία της λέξεως "γέλως". Διότι η Γραφή πολλάκις ονομάζει γέλωτα την χαράν της ψυχής και την φαιδράν διάθεσιν, που δημιουργείται από τα συμβαίνοντα αγαθά».


Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο του μεγάλου του έργου «Παιδαγωγός» στο γέλιο («Περί γέλωτος»). 
Γράφει μεταξύ άλλων: Διότι το γέλιο, όταν εξάγεται με τον τρόπο που αρμόζει, εμφανίζει κοσμιότητα, όταν όμως δεν εκδηλώνεται έτσι, δείχνει ακολασία. [...] Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος είναι γελαστικό ζώο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γελά για τα πάντα, αφού ούτε ο ίππος, που είναι χρεμετιστικός, δεν χρεμετίζει για τα πάντα. Ως λογικά ζώα πρέπει να κατευθύνομε τους εαυτούς μας με μετριοπάθεια, χαλαρώνοντας αρμονικώς την αυστηρότητα και την υπερένταση του ζήλου μας, χωρίς να τα διαλύομε δυσαρμονικά. Η κόσμια και αρμονική άνεσις του προσώπου, σαν οργάνου, ονομάζεται μειδίαμα, κι έτσι στο πρόσωπο ανακλάται η διάχυσις και το γέλιο ανήκει στους σώφρονες. Η δυσαρμονική όμως έκλυσις του προσώπου, αν γίνεται στις γυναίκες, ονομάζεται κιχλισμός που είναι πορνικό γέλιο, κι αν γίνεται στους άνδρες, ονομάζεται καγχασμός και είναι γέλιο προκλητικό κι υβριστικό. [...] Πρέπει επίσης να γίνεται εκπαίδευσις στο μειδίαμα. Αν πρόκειται για αισχρά πράγματα, πρέπει να φαινόμαστε μάλλον ότι κοκκινίζουμε, παρά ότι χαμογελούμε, για να μη νομιστεί ότι συμμετέχουμε στην ηδονή από συμπάθεια. [...] Για τα μειράκια μάλιστα και τις γυναίκες ο γέλωτας είναι ολίσθημα προς τις διαβολές» (Ο Παιδαγωγός, Λόγος Β', 46-47).
Ο δε Ιωάννης Χρυσόστομος στο Υπόμνημά του για την Προς Εβραίους Επιστολή του Παύλου (Ομιλία ΙΕ) αναπτύσσει μια εκτενή διατριβή εναντίον του γέλιου, το οποίο ευθέως συνδέει με τον διάβολο!
Αν δε είσαι μοναχός σε πήρε και σε σήκωσε!
Γελάς λοιπόν διαρκώς και φαιδρύνεις το πρόσωπό σου συ ο μοναχός; Γελάς, πες μου, συ που έχει σταυρωθεί, συ που πενθείς; Πού άκουσες το Χριστό να το κάνει αυτό; Πουθενά, αλλά πόσες φορές ήταν σκυθρωπός. Πραγματικά, όταν είδε την Ιερουσαλήμ δάκρυσε, όταν σκέφτηκε τον προδότη ταράχτηκε και όταν επρόκειτο ν' αναστήσει τον Λάζαρο έκλαψε. Και συ γελάς; [...] Ο παρών καιρός είναι καιρός πένθους και θλίψεως, βασάνων και δουλαγωγίας, αγώνων και ιδρώτων, και συ γελάς;»
 «Ας πενθήσουμε, αγαπητοί, ας πενθήσουμε για να γελάσουμε πραγματικά, για να νιώσουμε πραγματική ευφροσύνη κατά τον καιρό της ειλικρινούς χαράς». Φυσικά αυτή η «ειλικρινής χαρά» και τα γέλια μετατίθενται για την άλλη ζωή.


Ειδικό κεφάλαιο για να καταδικάσει το γέλιο έχει αφιερώσει στα «Ασκητικά» του ο όσιος Εφραίμ ο Σύρος, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Δ' αιώνας). Το κεφάλαιο ονομάζεται «Οτι δεν πρέπει να γελώμεν και να μετεωριζόμεθα, αλλά να κλαίωμεν και να θρηνώμεν εαυτούς» (μετάφραση Μάρκου Σακκορράφου, 1864). Ο Εφραίμ θεωρεί το γέλιο καταστροφή:
«Αρχή της καταστροφής του μοναχού είναι ο γέλως και η παρρησία. Οταν εις ταύτα ίδης σεαυτόν, μοναχέ, γίνωσκε ότι κατήντησας εις βάθη κακών. Μη παύσης δεόμενος του Θεού, όπως σε ελευθερώση του θανάτου τούτου. Ο γέλως και η παρρησία εις πάθη αισχρά επιρρίπτουσι τον μοναχόν. Και ουχί μόνον τους νεωτέρους, αλλά και τους γέροντας….. Ο γέλως λυπεί το Αγιον Πνεύμα, την ψυχήν δεν ωφελεί, το δε σώμα διαφθείρει. Ο γέλως τας αρετάς εκδιώκει, δεν έχει μνήμην θανάτου, ουδέ μελέτην των κολάσεων. Αφαίρεσον απ' εμού, Κύριε, τον γέλωτα, και δώρησέ μοι λύπην και κλαυθμόν, τον οποίον επιζητείς, Θεέ μου, παρ' εμού….. Η λύπη οικοδομεί και διαφυλάσσει. Η λύπη την ψυχήν εκπλύνει διά των δακρύων και καθιστά αυτήν καθαράν. Η λύπη γεννά την σωφροσύνην, αποκόπτει τας ηδονάς, κατορθοί αρετάς. Και τι να λέγω έτι; Η λύπη υπό του Θεού μακαρίζεται, και υπό των αγγέλων παρηγορείται. Οθεν έλεγε τις των μαθητών του Κυρίου. "Ο γέλως υμών εις λύπην θέλει μεταβληθή και η χαρά εις κατήφειαν". Ταπεινώθητι υπό την κραταιάν χείρα του Κυρίου και θέλει υψώσει υμάς».
Ο όσιος Εφραίμ διδάσκει μάλιστα απόλυτα αποτελεσματικό τρόπο για να αποφύγει κανείς να γελάσει! Απλά:
 ενθυμήθητι τους κοιμωμένους εις τους τάφους. Συλλογίσθητι την ημέραν του θανάτου σου, όταν μέλλη η ψυχή σου να χωρισθή από το σώμα. Ενθυμήθητι την φοβεράν και φρικώδη φωνήν, την οποίαν θέλουσιν ακούσει όσοι δεν εφύλαξαν τας εντολάς του Χριστού. "Υπάγετε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον διά τον Διάβολον και τους αγγέλους του. Εις το σκότος το εξώτερον, όπου θέλει είναι ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων".


Σχολιάζοντας την «Ουσία του γέλιου και του κωμικού στη γλυπτική», ο Μποντλέρ παρατηρεί ότι σύμφωνα με τις Γραφές το «γέλιο είναι ένα καταραμένο στοιχείο που προέρχεται από το διάβολο και είναι ένα από τα πολλά κουκούτσια που περιέχονται στο συμβολικό μήλο». Ως απόδειξη αυτής της θέσης του ο Μποντλέρ επαναλαμβάνει κι αυτός ότι πουθενά ο Ιησούς δεν γελάει και παραπέμπει σε ανάλογες διαπιστώσεις πολλών ομοτέχνων του (Curiosites esthetiques, 1855, Garnier, Paris 1969).

 

 


Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ
 

Στην 10ετία του 50 η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων ήταν στην ουσία ανύπαρκτη.
Η σεξουαλικότητα και τα σχετιζόμενα με αυτήν θέματα αποτελούσαν ταμπού και πλήθος από λανθασμένες απόψεις σχετιζόμενες με αυτήν ήσαν εδραιωμένες στον επιστημονικό κόσμο.
Στο ποστ μου ΟΤΑΝ Ο ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! στις αρχές του περασμένου αιώνα, πίστευαν, όπως γράφω, ότι ο αυνανισμός και στα δύο φύλα πως  μπορεί να προκαλέσει σοβαρές  παθήσεις  και σε ακραίες περιπτώσεις έφταναν για να τον θεραπεύσουν και στην κλειτοριδεκτομή .( Β ΄Η κλειτοριδεκτομή στις Δυτικές χώρες ως θεραπεία του αυνανισμού )
Θεωρούσαν την υστερία σαν ψυχιατρικό νόσημα και όπως γράφω σχετικά, προσπαθούσαν να την θεραπεύσουν στην ουσία με αυνανισμό των ασθενών!
Έπρεπε να φτάσουμε στο 1952  για διαγράψει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία τον όρο υστερία από τα ψυχιατρικά νοσήματα.


Από τις προσπάθειες να εξεταστεί  το θέμα με πιο σύγχρονες απόψεις ήταν και το βιβλίο του πατέρα του Ζουράρι  «Ο αυνανισμός το πάθος εις το φώς της Επιστήμης». Διαπιστώνει κανείς πως ακόμα και αυτός μιλάει για πάθος! Για να καταλάβει δε κανείς ποια ήταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα σχετικά με την φυσιολογική αυτή λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος, το βιβλίο αυτό είχε οδηγήσει τον συγγραφέα και στο στρατοδικείο με την κατηγορία «την υπονόμευση του μαχητικού φρονήματος του στρατεύματος»!
Το μόνο ουσιαστικά εκλαϊκευτικό επιστημονικό βιβλίο που υπήρχε στις αρχές της 10ετιας του 50 στην Ελλάδα για τις σεξουαλικές σχέσεις ήταν ο Τέλειος Γάμος του Δανού Γυναικολόγου Theodoor Hendrik van de Velde που είχε κυκλοφορήσει το 1926 και η έκδοση του είχε αποτελέσει παγκόσμια εκδοτική επιτυχία. Το 1932 είχε φτάσει στην 42η έκδοση του παρά το γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία το είχε τοποθετήσει στην   Index Librorum Prohibitorum, την λίστα δηλαδή των απαγορευμένων βιβλίων. Στην Αγγλία μετά από 46 εκδόσεις και πάνω από ½ εκατομμύριο αντίτυπα ήταν για 10 ετιες το σημαντικότερο έργο με αυτό το θέμα.
 

Αντίστοιχη επιτυχία είχε και στην χώρα μας, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις πολλαπλές εκδόσεις του που είχαν γίνει.
Ο van de Velde ήταν αυτός που ήδη από το 1905 είχε αναφέρει πως οι γυναίκες έχουν μια ωορρηξία σε κάθε μηνιαίο κύκλο, γνώση η οποία οδήγησε στον έλεγχο της σύλληψης βασισμένη στις ημέρες του κύκλου.
Για την σεξουαλική ενημέρωση των εφήβων ήσαν ευρέως διαδεδομένα δύο βιβλία, θρησκευτικής προέλευσης, με τίτλο-Τώρα που έγινες άνδρας και Τώρα που έγινες γυναίκα.


Ήδη όμως  στις ΗΠΑ ο Άλφρεντ Τσαρλς Κίνσεϊ  με τα βιβλία του  Σεξουαλική Συμπεριφορά στο Ανθρώπινο Αρσενικό 1948) και  Σεξουαλική Συμπεριφορά στο Ανθρώπινο Θηλυκό (1953) είχαν μελετήσει την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τα βιβλία του αυτά είχαν επηρεάσει σημαντικά παγκοσμίως τις μέχρι τότε αντιλήψεις που υπήρχαν για το σεξ.
Χαρακτηριστικά ο Κίνσεϊ και η και Shere Hite είχαν διαπιστώσει πως το 50% και ίσως μέχρι και το 70% των γυναικών, δεν φτάνουν τακτικά σε οργασμό μέσω της διείσδυσης.


Επίσης από το 1957 μέχρι το 1965 οι William H. Masters  και Virginia E. Johnson, μελέτησαν περίπου 10.000 σεξουαλικές συνευρέσεις 382 γυναικών και 312 ανδρών αρχικά στο Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο  Σαιν Λούις και μετά στο δικό τους Ινστιτούτο.
Η προηγούμενη  εργασία του Kίνσεϊ είχε διερευνήσει τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται ορισμένες σεξουαλικές συμπεριφορές στον πληθυσμό και βασίστηκε σε προσωπικές συνεντεύξεις και όχι σε εργαστηριακή παρατήρηση. Αντίθετα, οι Masters και Johnson ξεκίνησαν να μελετήσουν και μελέτησαν τη δομή, την ψυχολογία και τη φυσιολογία της σεξουαλικής συμπεριφοράς, μέσω της παρατήρησης και της μέτρησης του αυνανισμού και της σεξουαλικής επαφής στο εργαστήριο σε ζευγάρια.
Στην τηλεόραση η σειρά με την ιστορία τους έγινε επιτυχία στο σήριαλ Masters of Sex που παίχτηκε σε 4 εποχές.
Μετά τις σημαντικές αυτές και πρωτοποριακές μελέτες για το σεξ που ξεκίνησαν την 10ετια του 50, την 10 ετια του 60 κυκλοφόρησαν αρκετά πλέον βιβλία που ενημέρωναν σωστά για αυτό.
Με την κυκλοφορία και των αντισυλληπτικών χαπιών, το κίνημα των Χίπις, τον Γαλλικό Μάη και την εξέλιξη των ηθών με την συνεχιζόμενη διεθνώς μείωση της επιρροής των θρησκευτικών προκαταλήψεων κατά του σεξ και την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου γι΄αυτό, στην 10ετια του 70 φθάνουμε στην ουσία στην σεξουαλική επανάσταση κυρίως στις νεότερες ηλικίες μέχρι την εμφάνιση του AIDS την 10ετια του 80.
Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει πλέον η εκτεταμένη διάδοση της πορνογραφίας, αρχικά με τις βιντεοκασέτες, μετά με την συνδρομητική τηλεόραση (θυμηθείτε τα μεταμεσονύκτια προγράμματα του FILMNET) και σήμερα με το διαδίκτυο, οπότε δυστυχώς η ενημέρωση του κόσμου και της νεολαίας αντί να γίνεται από τα βιβλία με την σωστή επιστημονική πληροφόρηση για το σεξ ,σε μεγάλο μέρος των νέων να γίνεται από το πορνό.
 Σχετικά είχα γράψει πριν 13 χρόνια δυο σχετικά ποστ:
Η ΑΠΟΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΝΟ ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΡΝΟ;
Χάρις λοιπόν σε αυτές τις ταινίες, αλλά και σε μη πορνό ταινίες, βλέπουμε  ότι θεωρείται πλέον σχεδόν επιτακτική ιεροτελεστία πριν την φυσιολογικά σεξουαλική επαφή η στοματική συνουσία. Στο παραπάνω ποστ αναφέρω γιατί έχει, κατά βάση μέσω των πορνό ταινιών, καθιερωθεί αυτό.

Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση.


Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Σε μια κοινή ερευνητική σύμπραξη  διαΝΕΟσις/ΕΛΙΑΜΕΠ, έγινε τον Φεβρουάριο μια κοινή δημοσκόπηση σε Ελλάδα και Τουρκία από  την MRB εδώ και την KONDA εκεί , με τα ίδια ερωτήματα.
O Aν. Καθηγητής & Επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης αναλύει σε μια ενδιαφέρουσα δημοσίευση του σε 12 σημεία τα βασικά συμπεράσματα της κοινής αυτής δημοσκοπικής έρευνας .
Μεταφέρω εδώ τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτήν την μελέτη .


1- Ελάχιστοι Τούρκοι έχουν μεγαλώσει ακούγοντας αρνητικές αναφορές για τους Έλληνες, αλλά και ελάχιστοι έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα.
Μια ισχυρή πλειοψηφία και στις δύο χώρες (ισχυρότερη όμως στην Τουρκία) δηλώνει ότι θα μπορούσε να έχει έναν πολίτη της γείτονος για φίλο τους: 60% των Ελλήνων και 74% των Τούρκων δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να έχουν ως φίλο έναν Τούρκο ή Έλληνα αντίστοιχα.
Πάντως το 56,7% των Ελλήνων θεωρεί πως είναι ενημερωμένο για την Τουρκία ενώ μόνο το 42,9% των Τούρκων πιστεύει το ίδιο αντίστοιχα.


2- Οι διμερείς διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκρίνονται ως το σοβαρότερο πρόβλημα στις διμερείς σχέσεις. 


3-Αμφότερες οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν ότι Έλληνες και Τούρκοι πολίτες προκρίνουν την επίλυση των διμερών διαφορών με ειρηνικά μέσα, μολονότι διαφωνούν ως προς τη διάγνωση των ευθυνών για την απουσία λύσης. 59% των Ελλήνων και 70% των Τούρκων ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν ευκολότερα με διάλογο και συνεννόηση. 68% των Ελλήνων και 73% των Τούρκων θεωρούν ότι οι Τούρκοι/οι Έλληνες είναι γείτονες και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος φιλικής συμβίωσης μαζί τους.


4- Ενώ η πλειονότητα των πολιτών και στις δύο χώρες εμφανίζεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, αυτή η ανησυχία αποτυπώνεται ισχυρότερη στην ελληνική παρά στην τουρκική κοινή γνώμη. 


5- Σε αμφότερες τις χώρες υπάρχει δυσπιστία ως προς τον μεσολαβητικό ρόλο που μπορεί να παίξει η διεθνής κοινότητα (διεθνείς οργανισμοί και μεγάλες δυνάμεις) για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Κυριαρχεί η αντίληψη ότι η μεσολάβηση θα είναι μεροληπτική υπέρ της άλλης πλευράς. Η δυσπιστία αυτή παραμένει ισχυρή καθ’ όλον τον άξονα αριστεράς-δεξιάς. Αξιοσημείωτη είναι η καλπάζουσα δυσπιστία της τουρκικής κοινής γνώμης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή ενός ικανού τμήματος της ελληνικής κοινής γνώμης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα η ελληνική κοινή γνώμη προκρίνει τον διάλογο με τη μεσολάβηση διεθνών οργανισμών, ενώ η τουρκική κοινή γνώμη προτιμά τις διμερείς επαφές χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

6- Ενώ η πλειονότητα της τουρκικής κοινής γνώμης δηλώνει την υποστήριξή της στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντίθεση της πλειονότητας της ελληνικής κοινής γνώμης στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι η στρατηγική που μετέτρεπε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας σε εργαλείο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών δεν θεωρείται πλέον ρεαλιστική.

7- Και στις δύο χώρες οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ιδεολογικώς αριστερά του κέντρου κατά τεκμήριο διακατέχονται από μετριοπαθέστερες απόψεις αναφορικά με τις διμερείς διαφορές και είναι θετικότερα διακείμενοι προς τους πολίτες της γείτονος.

8- Παρά το γεγονός ότι η σημασία που αποδίδουν η ελληνική και τουρκική κοινή γνώμη στο Κυπριακό φθίνει, είναι ενδιαφέρον ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων και στις δύο χώρες συμφωνούν στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

 9- Οι νέοι, καθώς και οι πολίτες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου σε Ελλάδα και Τουρκία, διάκεινται ευμενέστερα προς τη γείτονα χώρα. 


10- Η θρησκεία παραμένει καταλυτικό σημείο ταυτοτικής αναφοράς σε Ελλάδα και Τουρκία και επηρεάζει καίρια και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις για τη γείτονα.

 11- Η τουρκική κοινή γνώμη διατηρεί μια αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση η οποία τελεί σε δυσαρμονία με τα θεμελιώδη μεγέθη της τουρκικής οικονομίας αλλά και τις επιδόσεις του πολιτικού συστήματος κατά τα τελευταία έτη, όπως προέκυψε και από τα πορίσματα των εις βάθος ποιοτικών συνεντεύξεων. Εξηγεί όμως και την παράταση της πολιτικής ηγεμονίας του προέδρου Ερντογάν παρά τα εντεινόμενα προβλήματα εντός και εκτός Τουρκίας.

 12-Τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας κατακερματισμένης κοινωνίας στην Τουρκία, γεωγραφικώς και ιδεολογικώς, όπως προέκυψε και από τις εις βάθος ποιοτικές συνεντεύξεις.

Συνοψίζοντας, η έρευνα αναδεικνύει δύο κοινωνίες σε μετάβαση, οι οποίες ενδιαφέρονται να αναπροσδιορίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις υπό το βάρος των υπαρκτών χρονιζόντων διμερών προβλημάτων ειρηνικά αλλά και των εσωτερικών κοινωνικών δυναμικών.

Κυριακή 16 Μαΐου 2021

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
 Τα αγγλικά αστυνομικά σήριαλ ποιοτικώς είναι σαφώς πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα αμερικάνικα. Το τέλος της ιστορίας επέρχεται μετά από αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, όπως επίσης και χάρις στην παρατηρητικότητα τους και όχι μετά από άγριο πιστολίδι ή κυνήγι με καταδιώξεις αυτοκινήτων.
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια την ίδια λογική ακολουθούν και οι δανέζικες και σουηδικές σειρές.
Τις σκέψεις αυτές μου τις προκάλεσε η θαυμάσια αγγλική σειρά Prime Suspect με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική ηθοποιό Helen Mirren.
Η σειρά αυτή ξεκίνησε το 1991 και τελείωσε μετά από άλλες 6 εποχές το 2006. Η κάθε εποχή είχε από 1 υπόθεση σε 2 μέρη, μιάμιση ώρα το καθένα, εκτός του 1995 που είχε 3 μέρη.
Πρόσφατα είδα την τελευταία εποχή  The Final Act στην οποία η αστυνομικός που υποδύεται η Helen Mirren πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθεί.
Στο επεισόδιο αυτό υπάρχουν δύο σκηνές που αντίστοιχες σπάνια, ή μάλλον ποτέ, δεν πρόκειται να δεις σε αντίστοιχη αμερικανική σειρά, που σου δημιουργούν την διάθεση να διαβάσεις περισσότερα για ένα πίνακα ζωγραφικής και για ένα ποίημα.
Στην πρώτη σκηνή η αστυνομικός παίρνει μαζί της ένα νεαρό κορίτσι και το πάει σε ένα μουσείο για να της δείξει ένα πίνακα.


Το κορίτσι το υποδύεται η 14χρονη τότε, και πολύ καλή στο ρόλο της, Laura Greenwood.
Ο πίνακας είναι Το κορίτσι με τις φράουλες του   Sir Joshua Reynolds (1723-1792) που θεωρείται από τους μεγαλύτερους προσωπογράφους του 18 αιώνα.

«The Strawberry Girl» έχει ταυτοποιηθεί στο παρελθόν ως η νεότερη ανιψιά του Reynolds, Theophila Palmer (1757-1848)
Βλέποντας τον πίνακα το κορίτσι παρατηρεί:-Φαίνεται τόσο φοβισμένη, για να της απαντήσει η αστυνομικός: -Αβέβαιη ίσως, ενώ υποθέτει πως :Υπάρχει ένας πελάτης που έρχεται προς αυτήν και συνεχίζει αναρωτώμενη -τι της επιφυλάσσει η ζωή;
Για να συμπεράνει :
-Είναι εκπληκτικό όλα αυτά απλά και μόνο στην έκφραση της.
Πράγματι αυτά τα συναισθήματα σου δημιουργεί το βλέμμα του παιδιού σε αυτόν τον εξαιρετικής ευαισθησίας πίνακα.
Μία δεύτερη εξαιρετική σκηνή είναι αυτή στην οποία η νεαρή απαγγέλει στην κηδεία του θύματος της ιστορίας το ποίημα Μην στέκεσαι στον τάφο μου και κλαίς της  Μαίρη Ελιζαμπεθ Φραη (1905-2004)

Το ποίημα αυτό, που δεν το δημοσίευσε ποτέ η ποιήτρια του, το είχε γράψει σε ένα καφέ χαρτί μιας σακούλας για ψώνια και επειδή άρεσε στον κόσμο έφτιαξε πολλά αντίγραφα και τα κυκλοφόρησε ιδιωτικά. Το εμπνεύστηκε από  την ιστορία της Margaret Schwarzkopf, μιας εβραϊκής καταγωγής νέας με την οποία έμεναν μαζί και η οποία δεν μπόρεσε να επισκεφτεί τη μητέρα της το 1932 που πέθανε. στη Γερμανία λόγω του κλίματος αντισημιτισμού που υπήρχε εκεί.
Από το 1932, που γράφτηκε το ποίημα, έχει μεταφερθεί σε χιλιάδες κάρτες πένθους και έχει διαβαστεί σε χιλιάδες κηδείες.
Όταν το BBC συμπεριέλαβε το ποίημα  στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα Bookworm το 1995, έλαβαν πάνω από 30.000 αιτήματα για αντίγραφα. Δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί  
ανακηρύχτηκε ως «το αγαπημένο ποίημα του έθνους» τον επόμενο χρόνο.
Ένας από τους λόγους για τη δημοτικότητά του είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τη φυλή, τη θρησκεία ή την κοινωνική κατάσταση - μιλά για κάτι που συμβαίνει σε όλους.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 δεν ήταν γνωστό ποιος το είχε  γράψει.
Τότε η Φράη αποκάλυψε πως αυτή ήταν η ποιήτρια  και  ο ισχυρισμός της επιβεβαιώθηκε το 1998 μετά από έρευνα της  δημοσιογράφου
Abigail Van Buren.


 Η μετάφραση είναι της  Έλενας Γκώγκου
Μη στέκεσαι στον τάφο μου και κλαίς.
Δεν είμαι εκεί. Ούτε κοιμάμαι.
Είμαι χίλιοι άνεμοι που φυσούν.
Είμαι οι διαμαντένιες λάμψεις του χιονιού
Οι ηλιαχτίδες του ώριμου σταριού
Του φθινοπώρου η απαλή βροχή.
Μέσα στην ησυχία του πρωινού όταν ξυπνάς
είμαι το γρήγορο φτερούγισμα προς τα ψηλά
πουλιών που ήσυχα πετούν σε κύκλους.
Είμαι της νύχτας τ' απαλά αστέρια.
Μή  στέκεσαι στον τάφο μου και κλαίς.
Δεν είμαι εκεί. Δεν πέθανα ποτέ.
 
Κατά την παγιωμένη συνήθεια των Αμερικανών ξαναγύρισαν την σειρά με δικούς τους ηθοποιούς το 2011 και 2012.
 
Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση.

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Η ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΦΑΛΛΙΚΑ ΣΎΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ.
Τον Εμπειρίκο, όπως πιστεύω και οι περισσότεροι της γενιάς μου, τον γνωρίσαμε μετά τον θάνατο του το 1975.
Για πρώτη φορά έγραψα γι΄αυτόν στο Η ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΜΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΤΣΗ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ λόγω του ότι η Μάτση ήταν η πρώτη του σύζυγος και την είχε παντρευτεί το 1940. 
Ξαναέγραψα γι΄αυτόν στο ΜΑΡΙΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ γ΄ ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καθώς η Βοναπάρτη και ο Εμπειρίκος ήσαν μαζί στην πρώτη ψυχαναλυτική ομάδα που συστήθηκε στην Ελλάδα.
Με την ποίηση του και το ερωτικό στοιχείο που είναι διάχυτο σε αυτήν, ήρθα σε επαφή όταν γράφοντας το ποστ ΓΛΥΚΟΜΟΥΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΜΟΥΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΨΩΛΗΣ -ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ βρήκα την φράση:
Όποιος γαμά τη γλυκομούνα Μαριάννα, δεν έχει ανάγκη από θεούς ή αφεντάδες…
Τον χαρακτηρισμό γλυκομούνα  χρησιμοποιεί ο Ανδρέας Εμπειρίκος-στο κείμενο του Αργώ ή πλους αεροστάτου που γράφτηκε το 1944 και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1964.
Διαβάζοντας πλέον περισσότερα ποιήματα και κείμενα του, όταν διάβασα το Εις την οδόν των Φιλελλήνων αυτό ήταν που με παρακίνησε να γράψω  το  ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΑΙΣΘΗΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
Στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης την 22 Μαρτίου 1973 εξηγεί γιατί χρησιμοποιεί στα γραφτά του την καθαρεύουσα!
«Εγώ εξεπαιδεύθην στην καθαρεύουσα. Τα εκφραστικά μου μέσα στη δημοτική ήσαν ακαδημαϊκά, ψεύτικα. Τα 'μαθα. Έγραφα ως δημοτικιστής ώσπου έφθασα στον υπερρεαλισμό. Και έχω ακόμη μερικά κείμενά μου τυπικώς υπερρεαλιστικά. Και σαν νέος που ήμουν και παιδί, δεν ήμουν καν δημοτικιστής, με την έννοια που λέμε σήμερα, ήμουν μαλλιαρός, μαθητής του Ψυχάρη, κάτοχος της γραμματικής του». 
Χάρις στην καθαρεύουσα που χρησιμοποιεί, ακόμα και οι πιο αισθησιακές περιγραφές του έχουν μια κομψότητα χάρις στην οποία ποτέ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως χυδαίες.
Συνήθως τα ποιήματα σεξουαλικού περιεχομένου γνωστών συγγραφέων και ποιητών ή υποκρύπτουν τεχνηέντως το ερωτικό τους στοιχείο (Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ) ή έχουν και μια σατιρική χροιά και αυτό είναι χαρακτηριστικό στην Ωδή στην Βαζελίνη του Ηλία Πετρόπουλου. 
 Λίγοι, όπως ο Κουράκης , τα δημοσιεύουν με το όνομα τους, ενώ άλλοι, όπως ο Σεφέρης προτιμούν να τα δημοσιεύσουν χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο ή τέλος όπως εδώ ο Βάρναλης (Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΝΑΚΙΑ) τα γράφουν για να διαβαστούν σε ένα περιορισμένο φιλικό τους περιβάλλον.
 

Το ποίημα του Εμπειρίκου Η Κερασιά δεν το ήξερα, μέχρι που το διάβασα στις 12-14 Μαρτίου στο ΒΗΜΑ.
Το ποίημα ανήκει στην συλλογή του ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ Ή Η ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΣ ΑΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΩΣ ΧΘΕΣ
Σε αυτό ο Εμπειρίκος με μια γοητευτική καθαρεύουσα περιγράφει με μοναδική ευαισθησία μια σκηνή αυτοερωτισμού μιας νεαρής κοπέλας που ολοκληρώνεται πλήρως με τον κορμό της κερασιάς, προφανές σύμβολο του ανδρικού φαλλού με σπέρμα του . 

  


Ο κρουνός της ομιλίας των ερωτικών ανθρώπων
Μας φέρνει περιδέραια σταγόνων
Η κάθε μια δίνει την ευτυχία
Έτσι στην τύχη-
Πες μια συνάντησις δύο προσώπων
Σ’ ένα δασύλλιον ερημικόν ή δρόμον
Πλημμυρισμένον από κίνησιν και κόσμον
Που τρέχει να πάει στις δουλειές του
Ή σπεύδει κάπου αλλού
Όπου συμπράττουν τα πιο δύσκολα στοιχεία
Με τους μοχθούντας μέρα-νύχτα για να βρούνε
Τ’ αναρριπίσματα των υποσχέσεων
Μιας πόλεως που θα δεχθεί μια μέρα
Ως θείον δώρον το καλότυχο τεφτέρι
Που περιέχει τα μυστικά της ευτυχίας
Ανθρώπων με παράπονα τόσον δικαιολογημένα
Που ακόμη και η σιωπή των σπάζει πέτρες
Και ανοίγει βράχους όπως εγώ ένα κουτί
Γιομάτο μικρά αντικείμενα πολύτιμα για μένα
Ανάμεσα σε άλλα
Μια επιστολή αγαπητού μου φίλου
Μια μικρή γοργόνα ζαφειρένια
Ένα μπρισίμι1
Ένα τετραγωνίδιο ταινίας του σινεμά
Δύο φωτογραφίες άσεμνες αλλά πολύ χαριτωμένες
Μια κόπιτσα φορέματος μιας γυναικός ξανθής
Ένα κουμπί από φόρεμα μιας κόρης πολύ νέας
Με σφύζοντας μαστούς και εξαισίαν ήβην
Που την συνάντησα πρώτη φορά κοντά σε ένα φράχτη
Μια μέρα πολύ ζεστή του θέρους
Σε περιβόλι με κερασιές πολλές
Ανάργυτη στον ίσκιο τέτοιου δένδρου
Να ονειρεύεται με ανοικτά τα σκέλη και τα χείλη
Τα δάκτυλα του δεξιού χεριού της
Κάτω απ’ την φούστα της κουνώντας
Στην ηβικήν της χώρα επιμόνως
Κατά ωρισμένο τρόπο άκρως γοητευτικόν
Ενθυμίζουσα πτήσιν ηλιόλουστον ανοιχτοχρώμου χρυσαλλίδος
Ή δάκτυλα κρουστά
Αίφνης τινάχθηκε πολλές φορές η κόρη
Και εκβάλλουσα οξείες φωνές λαγνείας
Έμεινε ασάλευτη και πνευστιώσα
Με έκφρασιν αγαλλιάσεως στο πρόσωπο της
Είχε όμως ως φαίνεται και άλλον χυμόν να δώση
Σηκώθηκε λοιπόν σχεδόν αμέσως
Και με το φόρεμα της σηκωμένο ως την μέση
Αγκάλιασε με τα σκέλη της την κερασιά
Κ’ έτσι καθώς ο ήλιος πύρωνε και τις σκιές ακόμη
Το αιδοίον της με δύναμι έτριβε και το κτυπούσε
Επάνω στον κορμό του οπωροφόρου
Και ενώ με κάθε ώθησιν της ηβικής της χώρας
Συσπώμενοι εσείοντε σαν άσπρες σφαίρες οι γλουτοί της
Τα χείλη της κολλώντας στον φλοιό του δέντρου
Με λαιμαργίαν πιπίλιζε σαν βρέφος που θηλάζει
Την κουρκουμέλα2 που εξεθλίβετο πυκνή και μυρωδάτη
Απ’ τον φλοιό της κερασιάς στο στόμα της έως ότου
Τινασσομένη με παραφοράν η κόρη
Σε νέον έφθασε οργασμόν.
Τότε μονάχα κόπηκαν τα γόνατα της
Και η παις ανάσκελα ξαπλώθηκε στο χώμα
Στη ρίζα εμπρός της κερασιάς κοντά στον φράχτη
Με τον οπόν του δένδρου και την γεύσιν του στο στόμα
Με δυο κεράσια στα μαλλιά
Με όλον τον όλβον3
τ’ ουρανού μέσ’ στην ψυχή της
Και έτσι καθώς σωριάσθηκε στη ρίζα αυτού του δένδρου
Με ανεστραμμένους οφθαλμούς και πίσω ριγμένο το κεφάλι
Με μια της κίνησι
Χωρίς να ξέρει πως την βλέπουν
Και ενώ οι καρδιές μας σαν τύμπανα στα στέρνα μας κτυπούσαν
Η κόρη έτσι καθώς ενόμιζε πώς είναι μόνη
Λυγίζοντας τα γόνατα της
Άνοιξε
διάπλατα τα σκέλη της
Και έδειξε στα έκθαμβα μας μάτια
Σε όλην την συνταρακτική ομορφιά του
Κάθυγρο και φουσκωτό κάτω απ’ το φόρεμα της
Το ερωτικό κογχύλι της
Σαν κόκκινο τριαντάφυλλο από βροχή βρεγμένο
Σαν κόκκινο τριαντάφυλλο τελείως ανοιγμένο.

1-Μπρισίμι= κλωστή ή νήμα από μετάξι
2-κουρκουμέλα= γαλακτώδης χυμός φυτικών ιστών
3-Όλβος =ευδαιμονία, μακαριότητα
 
Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση.
 
 

Σάββατο 8 Μαΐου 2021

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΛΗΣΤΗ ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΚΑΙ Η ΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΣτην 10ετία του 30 δεν υπήρχαν πλέον ληστές στην Ελλάδα.
Όμως τόσο στα χρόνια που υπήρχαν αλλά και για αρκετά χρόνια μετά, ήσαν δημοφιλείς στον κόσμο ιστορίες πραγματικές, αλλά και μυθοποιημένες με τα κατορθώματα τους.
Έτσι οι παραπάνω φωτογραφίες έχουν και αυτές την δική τους ενδιαφέρουσα ιστορία.
Γράφει σχετικά ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης:
Στα 1923, δύο χρόνια πριν σκοτωθεί ο Γιαγκούλας,ο διαβόητος θεσσαλός λήσταρχος και φονιάς Θωμάς Γκαντάρας, όντας υπό καταδίωξη, κάνει ριφιφί στην στέγη του σπιτιού του φωτογράφου Α. Μάνθου στα Τρίκαλα. Ο φωτογράφος ξυπνάει και βλέπει τον λήσταρχο με το μαχαίρι στα δόντια να μπουκέρνει από τα κεραμίδια. Ο Γκαντάρας του λέει πως τον ξύπνησε για να του ζητήσει να τον φωτογραφίσει μαζί με τα παλληκάρια της συμμορίας του, το επόμενο πρωί, γιατί πρόβλεψε πως σύντομα θα σκοτωθεί και αυτός και όλη η ομάδα του από τα αποσπάσματα .(Σέλφι δεν υπήρχε ακόμα). Να τους βγάλει μια φωτογραφία όλους μαζί- εις μνήμην. Το ΄ξερε πως ήταν καταδικασμένοι, πως θα τους πάρουν το κεφάλι σύντομα, όπως και έγινε. Ο Γκαντάρας δεν πλήρωσε τον φωτογράφο Α. Μάνθο, παρά του έδωσε για αμοιβή το μαχαίρι του-αυτή την ιστορία την έκανε ποίημα ο έξοχος Χρήστος Μπράβος και το μελοποίησε μετά ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.
Παρά τα εγκλήματα, υπήρχε, τότε, κάποια αιματηρή γοητεία σε αυτούς τους ληστές (πιο πολύ επειδή ωραιοποιήθηκαν από τα δημώδη ποιήματα και άσματα) έστω στρεβλή, έστω λόγω σύγχυσης, ίσως και γιατί υπήρχαν ακόμα τσιφλικάδες και κολλήγοι, πιθανώς από κοινωνικό φθόνο ή από μια διάθεση ηρωοποίησης των παρανόμων που υπάρχει πάντα- εδώ ο «Νονός» του Κόπολα πήρε τρία Όσκαρ.
Στην πραγματικότητα ο Γκαντάρας βρέθηκε με τον Μάνθο σε ένα χωριό όταν πήγε να φωτογραφίσει έναν γάμο. Εκεί συνεννοήθηκε μαζί του και πήγε με όλα τα φωτογραφικά του σύνεργα στο λημέρι των ληστών, εμφάνισε τις φωτογραφίες και τους τις έδωσε.
Αυτή είναι η  πρώτη φορά που φωτογραφήθηκαν ληστές στο φυσικό τους περιβάλλον και εν ζωή.


 Όλο το υλικό (αρνητικά και φωτογραφίες) υπάρχει μέχρι σήμερα στο φωτογραφείο του Θανάση Μάνθου εγγονού του, στα Τρίκαλα.
Το1917 ο Γκαντάρας έκανε την πρώτη του δολοφονία, ενώ κατ΄άλλους στην Βαλανιδιά Ελασσόνας σκότωσε δύο που ευθύνονταν για τον θάνατο του αδελφού του. Η πρώτη του σύλληψη έγινε μετά από προδοσία του πρώην ληστή Λιόλιου, καταδικάστηκε το 1919 σε 14 χρόνια φυλακή και το 1921 κατάφερε να δραπετεύσει, οπότε και το κεφάλι του επικηρύχτηκε για το μεγάλο τότε ποσό των 40.000δρχ
Μόλις δραπέτευσε βρήκε τον Λιόλιο  τον έσφαξε και έφαγε την καρδία του όπως του είχε υποσχεθεί.
Με την όμορφη γυναίκα του απέκτησε δύο κόρες που μεγάλωσαν σε διαφορετικές οικογένειες και συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1998 στην ηλικία των 79 η  μία και 80 ετών η άλλη. 
Ο Γκαντάρας σκοτώθηκε από το απόσπασμα που τον καταδίωκε τον Αύγουστο του 1923. 


Ο  πρόωρα χαμένος ποιητής Χρήστος Μπράβος (1948-1987) εμπνεύστηκε από την ιστορία του Γκαντάρα το ποίημα του, με τον μακρόσυρτο τίτλο:
Όπου, στα 1923 ο επικηρυγμένος Θωμάς Γκαντάρας, ο ληστής, αποφασίζει να φωτογραφηθεί  από την συλλογή του (Με των αλόγων τα φαντάσματα 1985)
 
Ο φωτογράφος των Τρικάλων Α. Μάνθος
έπαιρνε νύχτα τα στενά για το Βαρούσι.
Τους γάμους θα σκεφτόταν ως το σπίτι του
 και τους θανάτους, που εκράτησε για πάντα.
 Μα πιο πολύ στο βράδυ εγυρνούσε του Αυγούστου
 που πόρτες έκλεισε βαριά, έλυσε τα σκυλιά
 κλέφτης μην έρθει κι έπεσε
 για τον δίκαιο τον ύπνο.
Δεν άκουσε σκυλί, πόρτα να τρίξει
 κι απ’ τον φεγγίτη της σκεπής
  τον είδε που γλιστρούσε -
 άγγελος,  με τα δόντια στο μαχαίρι.
Το ποίημα μελοποίησε, σε δική του διασκευή των στίχων, ο  Θανάσης Παπακωνσταντίνου με σαφή αναφορά στο τέλος στο τραγούδι του Δ.Σαββόπουλου Άγγελος Εξάγγελος.


Ο φωτογράφος των Τρικάλων
Α. Μάνθος
έπαιρνε νύχτα τα στενά
γυρνώντας σπίτι του.
Τους γάμους θα σκεφτότανε
αλλά και τους θανάτους
που κράτησε παντοτινά
στο ακριβό χαρτί.
Μα πιο πολύ θυμότανε
το βράδυ του Αυγούστου
που πόρτες έκλεισε βαριά
έλυσε τα σκυλιά.
Κλέφτης μην έρθει κι έπεσε
για του δικαίου τον ύπνο.
Κλέφτης μην έρθει κι έπεσε
όπως κάθε φορά.
Μήτε που άκουσε σκυλί,
θυρόφυλλο να τρίζει
κι απ' το φεγγίτη της σκεπής
τον είδε να γλιστρά.
Από την Άκρη άγγελος
στα δόντια το μαχαίρι,
άγγελος εξάγγελος
μας ήρθε από μακριά.
 
Τέλος την ιστορία, όπως την έγραψε ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης την έχει γυρίσει σε ταινία μικρού μήκους το 2005 ο Βασίλης Κοσμόπουλος με τον Ηλία Λογοθέτη στον ρόλο του Μάνθου.


Υπάρχουν βέβαια και δημοτικά τραγούδια για τον Γκαντάρα όπως εδώ και εδώ.
 
Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση

 

Τρίτη 4 Μαΐου 2021

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΩΝ!
Όταν πριν 15 χρόνια στις 5-5-2006 ξεκίνησα αυτό το μπλογκ δεν είχα φανταστεί πως αύριο θα έφτανα να γιορτάσω τα 15 γενέθλια του.
Και μάλιστα έχοντας αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και τον ευρύτερο σεβασμό των εργαζομένων, τόσο πολύ μάλιστα ώστε  για να μπορέσει να τιμηθεί ανεμπόδιστη η ιστορική αυτή επέτειος, η μεν ΓΣΕΕ θα εορτάσει την εργατική πρωτομαγιά στις 4 Μαΐου ενώ η ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Μαΐου!
 Αισθάνομαι πάντως το ίδιο όπως  ο κάθε πατέρας που έχει μεγαλώσει 15χρονα παιδιά σαν της φωτογραφίας.
Δεν θα μπορούσε δε να υπάρχει καλύτερο τραγούδι για την σημερινή γιορτή από το  Fifteen που λέει εκείνο το γλυκύτατο πλάσμα η Taylor Swift.


Βέβαια τα δικά μας νεανικά χρόνια τα έχει σημαδέψει ανεξίτηλα η μαγική μουσική πανδαισία που μας είχε προσφέρει ανεπανάληπτα ο αξέχαστος Μάνος Χατζηδάκις με τους Δεκαπέντε Εσπερινούς του.


Και ακούγοντας την χαρισματική μουσική του, το αργότερο κάθε 4 μέρες, και όχι Κάθε δεκαπέντε, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ένα κείμενο μου συναντά τα δικά σας μάτια.


 Στο ποστ μου ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ... μπορεί κανείς να διαπιστώσει την αγάπη μου για τα ταξίδια, παρά το ότι δεν βρήκα ακόμα τον χρόνο να γράψω για τις 2 φορές που έχω επισκεφτεί την Αίγυπτο.
Ευτυχώς την έλλειψη αυτή έχει καταφέρει να αναπληρώσει ο Αλέξανδρος Δουμάς πατήρ που στο βιβλίο του  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΙΝΑ περιγράφει το ταξίδι του το 1830 στην Αίγυπτο και το Σινά.
Δυστυχώς στο Σινά δεν έχω πάει αλλά στην Στρωμνίτσα, που την ρωμαϊκή εποχή λεγόταν Τιβεριούπολις, έχω πάει. Εκεί διαδραματίζεται όσα περιγράφει ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Θεοφυλάκτος στο βιβλίο ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΙΒΕΡΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μπορεί να χρειάζονται περισσότερες από μία ζωές για να διηγηθείς μια ιστορία και αυτό κάνει η Νορθ Κλαίρ, στις πρώτες δεκαπέντε ζωές του Χάρι Όγκοστ και ο Μπάμπης Μαυρίδης να χρειάζεται ακόμα μια μέρα για να ολοκληρώσει το μυθιστόρημα του, Δεκαπέντε και μία μέρες ο Φοίβος Μάλαμας όμως μπορεί σε ένα τόμο να μας προσφέρει   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ .


Τώρα τι σόι φεστιβάλ είναι αυτό το Fifteen Seconds Festival που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη που αναγγέλλεται ως παγκόσμια πλατφόρμα στη διασταύρωση επιχειρήσεων, καινοτομίας και δημιουργικότητας δεν ξέρω.
Πάντως θα είχε μεγαλύτερη πρωτοτυπία το φεστιβάλ αυτό να γινόταν στο The Fifteen Keys Hotel στην Ρώμη.
Βέβαια υπάρχουν και μερικοί που αντί για ξενοδοχείο προτίμησαν να περάσουν 40 μέρες σε ένα σπήλαιο όπως αυτοί οι 15!
Τέλος αν έχετε να ακουμπήσετε το αμελητέο ποσό των 540 Ευρώ θα αποκτήσετε αυτό το τραπεζάκι για καφέ που ο δημιουργός του το ονομάζει  Fifteen!


Μετά από τα  1535 ποστ που έχω δημοσιεύσει, καθώς  και όσα έχω γράψει στα προηγούμενα αντίστοιχα επετειακά ποστ, πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσα να προσθέσω σήμερα που να μην το έχω ήδη γράψει.
Για τον λόγο το μόνο που απομένει είναι να σας δώσω μερικά στατιστικά στοιχεία του μπλογκ.
Από το ShinyStat έχουν καταγραφεί  1,238.412  επισκέψεις από τις 15-9-2009 .
Από τον Μάιο 2009 , που ο Βlogger άρχισε να μας δίνει και τις στατιστικές επισκεψιμότητας στις αναρτήσεις, έχουν γίνει  2.089.038 αναγνώσεις στις 1535 αναρτήσεις από την αρχή του μπλογκ. Επίσης έχουν γίνει και 13295 σχόλια και υπάρχουν 289 άτομα που παρακολουθούν το μπλογκ.
Οι αριθμοί που δίνουν τα στατιστικά του Blogger έχουν πολύ μεγάλη απόκλιση από τον αριθμό των προβολών που έχει o ίδιος στον πίνακα των αναρτήσεων, οπότε χρησιμοποίησα τα νούμερα από τον αριθμό προβολών του.
Η καταμέτρηση άρχισε από τον Σεπτέμβριο 2009, που υφίσταται το atheofobos2, οπότε ο αριθμός των επισκέψεων όσων  έχουν δημοσιευτεί στα πρώτα 400 ποστ μέχρι τότε στο atheofobos, δεν υπάρχει, και είναι επόμενο οι αρχικές αναρτήσεις να εμφανίζουν μικρότερους αριθμούς επισκέψεων. 
Από πέρσι, για να μην είναι πολύ εκτενής η λίστα με τα πιο δημοφιλή ποστ, έβαλα αυτά που έχουν πάνω από 4000 προβολές και φέτος έβαλα αυτά που έχουν πάνω από 5000.
Ο δεύτερος αριθμός σε παρένθεση στην αρίθμηση είναι η περσινή θέση του ποστ . Κόκκινος είναι ο αριθμός των προβολών του ποστ και ο προηγούμενος είναι ο αντίστοιχος περσινός  αριθμός.
 
1-ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ SEX: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ 29-8-2006      35786  36910
 
2--ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ   2-1-2008    29904  30173
 
3-ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΚΠΛΗΞΗ. Α΄ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 14-5-2011   27936  28025
 
4-ΠΑΛΙΕΣ, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΡΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ                           5-12-2014     20298   21810
 
5-ΕΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ  19-4-2014     19548    21241
 
6-(7)-ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ O BELLA CIAO ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 12-3-2014  18367  18739
 
7-(8)-ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΡΝΟ; 25-10-2008           18345  18775
 
8-(6)-ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ 12-3-2009      18717  18399
 
9-(10)-ΤΟ ΟΖΟΝ ΤΟΥ ΦΙΚΙΩΡΗ 25-8-2011     16369  18038
 
10-(9)-ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ 5-1-2010      16926  17339
 
11-Δ΄ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ, ΤΟ ΜΠΡΑΣΟΒ, Η ΣΙΝΑΪΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 
   25-5-2011      14997  15068
 
12-ΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ. 20-8-2011    12382   12956
 
13-(17)-ΠΩΣ ΤΑ "ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΌΝΙΑ" ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ. 16-11-14     9636  12551
 
14-(13)-ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ 3η ΗΛΙΚΙΑ. 7-2-2013        11556  12247
 
15-(14)-ΜΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΡΑΞΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ        20-1-2011    10286  10818
 
16-(15)-ΙΚΑΡΙΑ ,ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ   17-8-2011           10231   10361
 
17-(16)-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΕΡΟΣ Β’ 31-8-2006   9646  10150
 
18-Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  18-4-2012           9398  10033
 
19-ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ 20-11-2008       9215  9764
 
20-Α΄ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  11-11-13    8713  8822
 
21-ΙΙ- ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΚΟΛΑΝΟ  15-6-2009       8602  8749
 
22-ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 30-8 -2010    8348    8473
 
23-Η ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΑΡΑΝΤΑΪΝ  
11-6-2009      7833  8073
 
24-(27)-Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 15-12-2010  7060 7963
 
25-ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  28-6-2013      7161 7854
 
26-(24)-ΠΕΟΥΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ 26-1-2009     7414  7778
 
27-(28)-ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΡΓΑΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ  25-11-2007     7034 7539
 
28-ΤΑ ΑΝΑΠΑΨOΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΟΛΑΣ  15-6-2018  7409 ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
29-(26)-ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ SEX ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ-ΑΓΑΠΗ    5-9-2006      7153  7317
 
30-(29)-Β΄ ΤΟ ΠΕΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗ 30-1-2009           6634   6932
 
31-(30)-ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ 10-10- 2012      6490    6603
 
32-(38)-ΟΤΑΝ Η ΑΠΛΥΣΙΑ ΚΑΙ ΒΡΩΜΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΓΕΙΑ!   28-4-2015         5183      6115
 
33-(32)-ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ «ΘΑΝΑΤΕΡΑ» ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ             19-1-2010      5746   5978
 
34-(31)-ΟΤΑΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ    3-6-2010   5818  5943
 
35-ΟΤΑΝ Ο ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! 26-6-2012         5420  5834
 
36-(34)-ΑΘΗΝΑ- 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974-ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΟ 20-7-2008     5558    5806
 
37-(36)-Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ INVICTUS  9-2-2010      5261   5749
 
38-(33)- ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...           31-8-2012     5514  5595
 
39-(36)-ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ 26-6-2011    5261  5510
 
40-(46)- 
Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ   13/3/2015       4635   5359

Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση.