Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ!
Όλοι όσοι διαβάζετε συχνά αυτό το μπλογκ θα έχετε διαπιστώσει ότι ο συγγράφων αυτό διακρίνεται δια τους καλούς του τρόπους και την μη εμπλοκή του σε καυγάδες που συχνά αναφύονται στην μπλογκόσφαιρα. Ακόμα και την μοναδική φορά που τον χαρακτήρισαν ως βλάκα αντιμετώπισε με χιούμορ την επίθεση, χωρίς να αναφέρει καν ποια τον στόλισε έτσι και χωρίς να ανταποδώσει τον χαρακτηρισμό, και αυτό έγινε αγαπητοί μου γιατί από παιδικής ηλικίας είχε εντρυφήσει σε ένα κλασσικό οδηγό καλής συμπεριφοράς γραμμένο από την βαρώνη Σταφ που υπήρχε στην οικογενειακή βιβλιοθήκη!
Εκεί λοιπόν είχε διαβάσει πως συμπεριφέρεται κανείς σε ένα χορό προσωπιδοφόρων, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τις ψευδώνυμες παρουσίες των μπλογκερς στα ιστολόγια σήμερα.
Γράφει η βαρώνη :
Δι΄ εμέ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εσπερίς αύτη, όπου υπό το προσωπείον δύναται τις να είπη ό,τι ευφυές δύναται και να πειράξη πρόσωπόν τι χωρίς να το θυμώση. Δέον όμως να προσέξωμεν, ίνα μη λυπήσωμεν ή πληγώσωμεν πρόσωπόν τι. Η προσωπίς δεν αποκλείει την αβρότητα ή ευγένειαν ,είνε μάλιστα απαίσιον και ανάγωγον, υπό το απαραβίαστον της προσωπίδος, να προσβάλωμεν πρόσωπόν τι.Δεικνύει τούτο καρδίαν ποταπήν.Δυνάμεθα όμως να επιτρέψωμεν εις εαυτούς ελαφρά σκώμματα εις τους φίλους μας, έστω και με πολύ αττικόν άλας.Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στα γαλλικά, με άγνωστη την ταυτότητα της βαρώνης (;) και κυκλοφόρησε στις αρχές του 20ου στην Ελλάδα, με άγνωστη επίσης την μεταφράστρια, από τον Σαλίβερο.Το βιβλίο που έχω στα χέρια μου έχει εκδοθεί προπολεμικά, είναι το επάνω(εξώφυλλο και εσώφυλλο) και τα άλλα είναι από τις άλλες διάφορες επανεκδόσεις του που έχουν γίνει, με τελευταία αυτή του Περίπλου το 1999.

Ας δούμε λοιπόν μερικές ακόμη από τις οδηγίες που μας δίνει.
Αρχικά λοιπόν για να μην γίνονται παρεξηγήσεις και καυγάδες μετά τον γάμο τι πρέπει να κάνει ο πατέρας που πρόκειται να παντρέψει την κόρη του;
Ο πατήρ δέον να είπη ευθύς και ειλικρινώς την προίκα της θυγατρός του, όπως απαλλάξη τον αντιπρόσωπον του γαμβρού παρομοίας ερωτήσεως.Αφού λοιπόν τα βρήκατε με την προίκα βγάζετε βόλτα την μέλλουσα σύζυγον σας αλλά δυστυχώς έρχεται μαζί σαν μπάστακας και η μάνα της. Μπορεί μέσα σας λοιπόν να λέτε ,της μάνας σου, οι καλοί τρόποι όμως τι επιβάλλουν;
-Πολλοί νέοι εξερχόμενοι μετά της πενθεράς των και της μνηστής αυτών, δεν γνωρίζουν εις ποίαν εκ των δύο να δώσουν τον βραχίονα. Η καλή ανατροφή επιβάλλει να τον δώσουν εις την πενθεράν των.Η επίδειξη δε των δώρων του γάμου αλλά και της προίκας είναι μπανάλ γιατί:
Είναι μάλιστα απρεπές να απλούνται επί μιας τραπέζης επί παραδείγματι τα ασπρόρρουχα και τα εσωφόρια των μελλονύμφων.Στην Κρήτη βέβαια έχω δει να περιφέρεται η προίκα της νύφης σε φορτηγάκι.
Υποψιάζομαι ότι στο χωριό του Αποκόρωνα που το είδα δεν θα είχαν διαβάσει την βαρώνη Σταφ!
Πάντως από τότε το φακελλάκι ήταν στις δόξες του ακόμα και στον γάμο:
Η αβρότης επιβάλλει τα προς τους ιερείς διδόμενα χρήματα να τίθενται εντός φακέλλου.Τώρα αν πρόκειται για δεύτερο γάμο μετά από χηρεία τι πρέπει να κάνουμε με την φωτογραφία του μακαρίτη;
Εικών ,εάν υπάρχη τοιαύτη ,του πρώτου ανδρός ή της πρώτης γυναικός δέον να μην εξορίζεται. Τούτο είναι απεχθές. Αλλά δεν την τοποθετόύσιν εις το συζυγικόν δωμάτιον.Εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο. Σκέψου την ώρα που ο νέος σύζυγος πηδάει με ορμή την σύζυγό του να πέσει το βλέμμα του στο αγριεμένο μάτι του μακαρίτη να τον κοιτάει από το κομοδίνο;
Αποκτήσατε λοιπόν μετά τον γάμο και παιδιά ;
Εδώ λοιπόν υπάρχουν μερικές σοφές και διαχρονικές συμβουλές που διατηρούν μέχρι σήμερα την αξία τους.
Δια τους κάτωθεν οικούντας προσπαθούμεν να μην ποδοκροτούμεν άνω της κεφαλής των αιωνίως και άνευ λόγου. Κλείομεν το παραθυρόν μας, δια να απαλλάξωμεν τους γείτονας ημών του βασάνου του κλειδοκυμβάλου, προ πάντων όταν μελετώσι παιδιά.Εκείνο δε που είναι χειρότερο είναι όταν:
Υπάρχουσι μητέρες,αίτινες φέρουσι τα τέκνα των μετ΄ αυτών εις τας επισκέψεις. Δεν υπάρχει μεγαλειτέρα βάσανος ταύτης δια την οικοδέσποιναν. Όσον φρόνιμα ,όσον ανατρεθραμμένα και αν είνε τα μικρά παιδιά, είναι αδύνατον μετά πέντε λεπτών ησυχίαν και ακινησίαν να μην αρχίσωσι να θέτωσιν εις κίνησιν τους μικρούς των πόδας , να τύπτωσι τας καθέκλας,τα μικροσκοπικά των δακτυλάκια να χαράσσωσι το ατλάζιον των επίπλων, και σιγά , σιγά να πλησιάζωσι τας τραπέζας, τας πλήρεις κομψοτεχνημάτων και να θέτωσιν αυτά είς μέγιστον κίνδυνον.
Η οικοδέσποινα βλέπει πάντα ταύτα και δεν τολμά να είπη τι. το αίμα βράζει και θα επεθύμει να θέση το παιδίον εκατόν οργυάς υπό την γήν …το νομίζει τουλάχιστον.
Τώρα το βράδυ, σας έχουν καλέσει τραπέζι κάποιοι αντιπαθητικοί συγγενείς της γυναίκας σας, της έχετε τραβήξει μερικά γαμοσταυρίδια που δέχτηκε την πρόσκληση αλλά σαν καλοανατεθραμένος κύριος γνωρίζετε ότι είναι βασικό πως:
Έκαστος κεκλημένος οφείλει να προσέρχεται με πρόσωπον χαρίεν.Βέβαια για να έχεις πρόσωπον χαρίεν πρέπει να ξέρεις από πριν ότι εκεί που σε καλέσανε θα φας καλά και οι οικοδεσπότες γνωρίζουν ότι :
Οι δίδοντες γεύματα οφείλουσι κατ΄ αρχήν να είνε δεινοί περί την τέχνην της μαγειρικής.Βέβαια είναι αυτονόητο ότι:
Τα φαγητά πρέπει να είναι ποικίλα ,ίνα μη φέρωσιν αηδίαν και δυσπεψίαν εις τους κεκλημένους ημών.Και αυτό βέβαια θα γίνει αν η οικοδέσποινα δεν έχει την φαεινή ίδέα, που έχει μερικές φορές και η γυναίκα μου, να φτιάξει διάφορες εξωτικές ανοησίες που διαβάζει στα διάφορα gourmet περιοδικά που διαβάζει, αντί να παραδεχτεί ότι:
..υπάρχουσι φαγητά ,τα οποία όλοι τρώγομεν ευχαρίστως,και αυτοί οι έκατομμυριούχοι ακόμη και οι ευγενείς θα ευχαριστηθώσι να φάγωσι μιαν καλήν σκορδαλιάν.(!!)
Βέβαια ακόμα και όταν αυτά που σας σερβίρουν σας γυρίζουν τα άντερα από την ανοστιά και το κακομαγείρεμα θα πρέπει να ξέρετε ότι:
Εξ άλλου μέρους οι κεκλημένοι οφείλουσι να τρώγουσι μετά γενναιότητος τα αποτυχόντα φαγητά ,χωρίς να δείξωσι την παραμικράν δυσαρέσκειαν.Βέβαια βάσει της σειράς και της ποικιλίας που πρέπει να έχει ένα σωστό τραπέζι θα πρέπει να είσαι πολύ μίζερος που να μην βρεις κάτι που να σου αρέσει από τα εδέσματα, γιατί ένας σωστός οικοδεσπότης θα πρέπει να προσφέρει με την παρακάτω σειρά τα εξής:
Πρώτος ο ιχθύς. Το φιλέτον εκ βοείου κρέατος(ή απλώς βόειον κρέας ) έρχεται δεύτερον. Μετά ταύτα τα πουλερικά, σαλμί από μπεκάτσαις, πέρδικες παραγεμισταί, περιστέρια σαλμί από κοτσύφια, μαγιονέζα κοτόπουλα, όρνιθα παραγεμιστή, πάπιαι άγριαι , παπάκια με πιζάλια, λαγός κτλ. Κατόπιν τα ψητά και μετά ταύτα τα γλυκίσματα τα παγωτά (ταύτα δεν είναι απαραίτητα) Προσφέρομεν πρώτον τα οπωρικά μετά ταύτα τας κομπόστας, τα ζαχαρωτά και τα ζακχαρόπηκτα οπωρικά.Μετά από όλα αυτά έρχεται το ΕΚΑΒ!
Όσοι έχουν επιζήσει μετά από το γεύμα και έφτασαν στο φρούτο, εάν αυτό έχει κουκούτσια θα πρέπει να ξεχάσουν το χου φτού που συνηθίζουν στο σπίτι τους γιατί:
..Όταν τρώγωμεν κεράσια, ή άλλον τι οπωροκηπευτικόν με πυρήνα, το οποίον δεν κόπτεται, δεν πρέπει να πτύωμεν τους πυρήνας εντός του πινακίου ,ούτε να τους συνάζωμεν δια της χειρός ίνα τους αποθέσωμεν εν αυτώ, αλλά πρέπει να προσεγγίσωμεν εις το στόμα το κοχλιάριον του φρούτου και να τους αφήσωμεν εντός αυτού…Αφού δε ντερλικώσουμε όλα αυτά και μας έχουν κάτσει ίνες στα δόντια πρέπει να γνωρίζουμε ότι:
Επίσης δεν καθαρίζομεν δια της γλώσσης τους οδόντας μας.Η Βαρώνη Σταφ για όλα έχει προβλέψει!
Ακόμα και για την περίπτωση που έχουμε πάει συναχωμένοι στο τραπέζι οπότε:
..συχνά όμως ευρισκόμεθα εις την ανάγκην να σφογγίσωμεν την μύτη μας. Απομυττόμεθα λοιπόν άνευ θορύβου με μεγάλην προσοχήν, χωρίς να εννοήση ο παρακαθήμενος τι ώστε να αηδιάση.Τώρα η σύζυγος σας έχει πάει στο θέατρο για να δείτε ένα έργο ή μια ηθοποιό που δεν γουστάρετε, ας πούμε πχ την Ντενίση να παίζει την Θεοδώρα.
Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σταθείτε στο ύψος σας και να το υποστείτε αθορύβως και στωικώς γιατί:
Είναι απαίσιον να συρίζωμεν τους δραματικούς συγγραφείς ή τους ηθοποιούς. Δια της σιγής ημών αποδοκιμάζομεν αυτούς.Τέλος αν εκεί που έχει τελειώσει η παράσταση και πετύχετε ένα γνωστό σας και σας έχει πιάσει λογοδιάρροια γιατί είστε γεμάτος χαρά που τελείωσε το μαρτύριο σας με αυτή την παράσταση, μην ξεχνάτε ποτέ την συμβουλή που δίνει η βαρώνη για τους φλύαρους:
Αυτούς τους προτρέπομεν να μελετήσωσι τας συμβουλάς του λόρδου Τσεστερφήλδ προς τον υιόν του: Μην κράτει ποτέ ουδένα από το κομβίον του ενδύματος του ή από την χείρα δια να τον υποχρεώσης να σε ακούη. Διότι εάν δεν θέλουν να σε ακούσωσι, καλλίτερον είναι να κρατής την γλώσσαν σου παρά να κρατής αυτούς.

ΥΓ.Μια εξαδέλφη μου παντρεύτηκε τον κυβερνήτη ενός κρουαζιερόπλοιου. Στο πρώτο λοιπόν ταξίδι που πήγε μαζί του έκατσε στο τραπέζι του κυβερνήτη, στρωμένο με όλους τους κανόνες του σαβουάρ βίβρ και περίμενε να αρχίσει κάποιος να τρώει για να δεί με ποιο μαχαιροπήρουνο πρέπει να αρχίσει από όλα αυτά που ήταν μπροστά της, ποιο είναι το ψωμάκι της κτλ. Όμως κανένας δεν άρχιζε να τρώει γιατί όλοι περίμεναν, σύμφωνα με τους κανόνες του σαβουάρ βίβρ, την σύζυγο του κυβερνήτη να αρχίσει!
Μερικές λοιπόν χρήσιμες πληροφορίες για τέτοιες καταστάσεις βρήκα
εδώ και εδώ
Για όσους θέλουν πιο εκτενή ενημέρωση μπορούν να διαλέξουν από αυτούς τους οδηγούς που υπάρχουν.

Υπάρχει δε και οδηγός πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας ξένος στην Ελλάδα!
(Απόλυτα χρήσιμος, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει την μούντζα για χαιρετισμό τόσο συχνά που θα την βλέπει, ή ότι το μαλάκας είναι προσφώνηση ευγενείας τόσο συχνά που θα το ακούει!)


,ΠΡΟΣΘΗΚΗ 12-12-2013

Επιπρόσθετα στοιχεία για την Βαρόνη Στάφ υπάρχουν στο ποστ μου:

17 σχόλια:

 1. Eξαιρετικά χρήσιμο αυτό το ποστ θα έλεγα...μα οφείλω να σε πληροφορήσω όσο αφορά τους ξένους επισκέπτες ότι είναι πια ενημερωμένοι και υποψιασμένοι για τις "ιδιομορφίες" της γλώσσας και της κουλτούρας μας.Λες οι ταξιδιωτικοί οδηγοί να περιέχουν ΚΑΙ τέτοιες πληροφορίες? :)
  Καλημέρα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αθεόφοβε μου,
  Πάντα το έλεγα (από μέσα μου) ότι είσαι παιδί από οικογένεια, με το ...κλειδοκύμβαλο και τα γαλλικά σου, αλλά τόση μεγάλη συλλογή από βιβλία σαβουάρ βιβρ δεν την περίμενα!!! Εσύ έχεις περάσει και το Ζαμπούνη!!! Έτσι δεν λέγεται αυτός που ασχολείται με τα σαβουάρ βιβρ?
  Έχω μάθει και πράγματα που δεν τα ξερα με την ανάρτηση σου αυτή. Π.χ. Ότι επιτρέπεται η ...σκορδαλιά σε καθώς πρέπει "τραπέζια"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε ξεχάσει πια αυτά που μας έχουν διδάξει.
  Edward Halifax, 1881-1959, Άγγλος πολιτικός
  Ψηφίζω βαρόνη και καλούς τρόπους και Ζαρπούνη που είναι και ΠΑΟΚ, ομάδα ευγενών καλότροπων να ούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. caramela-
  Βεβαίως δεν ξέρω τι γράφει αυτός ό οδηγός για τους ξένους αλλά πιστεύω ότι αυτά τα βασικά θα τα έχει!

  meropi-
  ΜΕρόπη μου δεν κατάλαβες καλά. Μόνο το κόκκινο βιβλιαράκι έχω.Τα άλλα τα βρήκα στο ιντερνετ.Δεν ξέρω καν ποιός είναι ο Ζαμπούνης που από ότι είδα έχει μοσχοπουλήσει το βιβλίο του.
  Κλειδοκύμβαλον δε δεν είχαμε στο σπίτι μας και ποτέ μου δεν έμαθα να παίζω κανένα άλλο μουσικό όργανο.
  Τα γαλλικά δε τα είχα αντιπαθήσει από νηπιακής ηλικίας γιατί η μάνα μου, λάτρης της γαλλικής γλώσσας, είχε βρεί μια αντιπαθέστατη γαλλίδα που με πήγαινε στο παρκο μιλώντας μου γαλλικά.

  Mιχαλης Ρ-
  Από ότι βλέπω ξέρεις ποιός είναι αυτός ο Ζαρμπόύνης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Υπάρχει δε και οδηγός πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας ξένος στην Ελλάδα!
  (Απόλυτα χρήσιμος, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει την μούντζα για χαιρετισμό τόσο συχνά που θα την βλέπει, ή ότι το μαλάκας είναι προσφώνηση ευγενείας τόσο συχνά που θα το ακούει!)"

  Σ' αυτή σου την πρόταση αθεόφοβε θυμήθηκα την ταινία "γάμος αλα Ελληνικά" και τον Αμερικάνο που οι Έλληνες του μάθαιναν "Ελληνικά" :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. α, όλα κι όλα, μία είναι η κυρία που μπορεί να γράφει γιά εφαρμοσμένους καλούς τρόπους έστω και με το ζόρι.
  Η κυρία Ντέλα Ρουφογάλη.
  d

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στην θέση της ξαδέρφης και εννοώ αν η γυναίκα μου ήταν πλοίαρχος, θα έκανα το ίδιο. Τρελή ατυχία να πρέπει να φάει πρώτα αυτή!

  Καλά, δεν ξέρεις τον Ζαμπούνη;! Είχα εκπλαγεί (ευχάριστα) όταν τον πρωτοείδα στην Τούμπα. Γράφει και στο "Πρώτο Θεμα" σε περίπτωση που θέλεις να ρίξεις μια ματιά στην ηλεκτρονική έκδοση.

  Ευχομαι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ atheofobe
  Δέξου θερμάς ευχαριστίες για το χρησιμότατο τούτο ποστ, από έναν άνθρωπο που κατάπιε στην ζωή του άπειρα κουκούτσια κερασιών, όταν δεν μπορούσε να τα πετάξει κάτω από την καρέκλα του παραδιπλανού.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. τι σταφ έπινε η βαρώνη σταφ και έβαλε τόσα πολλά εδέσματα σε ένα μόνο γεύμα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. kakos lykos-
  Βλέπεις λοιπόν γιατί θα έπρεπε να έχει διαβάσει τον σωστό οδηγό;

  demetrat-
  Που την θυμήθηκες την εκλεκτή σύζυγο αυτού κομψευάμενου χουντικού;
  Αν και πρόσφατα κάπου διάβασα ότι ξαναεμφανίστηκε στην Αθήνα.

  ndn-
  Βλέπω ότι όλοι ξέρετε τον Ζαμπούνη εκτός από μένα!

  glam-
  Και με τα κεράσια καλά,αλλά αν ήταν μούσμουλα τι έκανες;

  Χρυσό πιπί-
  Έχεις φάει ποτέ στην Κύπρο ή την Κρήτη να δείς τι σερβίρουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. γιαυτό τη θυμήθηκα και γω, επειδή έχει βγάλει κάποιο βιβλίο με τις γνωριμίες της στα μεγάλα σαλόνια των χουνταίων, και τα λέει με τόση χάρη και τόση ευγένια.
  Μόνο που δεν τόλμησε να βγει ως Ρουφογάλη, πλασάρεται ως Ρούνικ(κι εδώ μιά ανατριχίλα με πιάνει επίσης).
  Κατόπιν τούτου, είπα και γω να την ξεφωνίσω ,την ευγενεστάτη.
  δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητέ Πρόεδρε του συλλόγου "Η Καλή Συμπεριφορά" -δεν μπορεί κάπου εκεί σας εντάσσω-...

  Ελπίζοντας ότι οι καλοί σας τρόποι δύνανται να μεταβιβαστούν, ή, έστω, να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας, λαμβάνω την τόλμην και την τιμήν να σας εκφράσω τον θαυμασμόν μου.

  Ευελπιστώντας στην δημοσίευση και άλλων συναφών κειμένων και, καταγράφουσα την μεγαλοψυχία σας, επιτρέψτε να εναποθέσω -είς το όνομα του έντιμου βίου μου και του αδαμάντινου κατά κοινήν ομολογίαν χαρακτήρος μου- μελιρρύτους ασπασμούς εις τας δασυτρίχους παρειάς σας.

  Μετά τιμής
  Μαρία
  :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αθεόφοβε, σήμερα μου πρόσφεραν ένα βραβείο φιλίας και εκτίμησης για το blog μου, με την σειρά μου θέλω να το προσφέρω και γω σε σένα γιατί με την σάτιρα και το καυστικό σου χιούμορ, καταφέρνεις πάντα να μου φτιάχνεις την διάθεση.
  Μπορείς να περάσεις όταν θέλεις από το blog μου να το παραλάβεις :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Έγραψες πάλι ρε Αθεόφοβε!
  Όσο για την τσάρκα με την αρραβωνιάρα και την πεθερά, καλύτερα να αφήσεις τη μέλλουσα νύφη μόνη να φάει σούπα με το τακούνι στο καλντερίμι παρά να έχεις να αντιμετωπίσεις τη γκρίνια και τη γρουσουζιά της πεθεράς, ε? Κοίτα αδερφέ μου κάτι πράγματα! Αναθεωρώ πολλά πράγματα! :Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. demetrat-
  Δεν ξέρω τι έχει γράψει για καλούς τρόπους η Ντέλα αλλά ελπίζω να μην ήταν αυτή που έδινε συμβουλές για ντύσιμο, την εποχή που ήταν στα πράγματα, στην Δέσποινα.
  Ακόμα γελάω με το τι έλεγε ο Μαρίνος για το καθικάκι που φόραγε η Δέσποινα!

  καπετάνισσα-
  Είμαι ευτυχής που θέλετε να εναποθέσετε μελιρρύτους ασπασμούς εις τας δασυτρίχους,πράγματι, παρειάς μου διότι άνωθεν αυτών οι τελευταίες οάσεις δασυτριχισμού είναι οι οφρύς μου και επέκεινα επικρατεί γυμνού κρανίου τόπος!

  kakos lykos-
  Διελθών από το ιστολόγιον σου παρέλαβα την τιμητικήν διάκρισιν και ευχαριστώ ολοθέρμως!

  lina-
  Εγώ πάντως ως ευγενής γαμπρός που έχω την τύχη να με χωρίζει ένα πέλαγος από την πεθερά μου, όταν πηγαίνω εκεί πάντα την παίρνω αγκαζέ γιατί ,όταν την αφήσαμε μια φορά έξω να περπατήσει μόνη της, γκρεμοτσακίστηκε και την τρέχαμε στο νοσοκομείο για γύψο στο χέρι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αθεοφοβε,να δω τι άλλο θα γράψεις,πάλι με έκανες και
  γέλασα,Μπράβο σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μια χαρά την έχεις, Αθεόφοβε! Ένα πέλαγος απόσταση = καλή απόσταση. Γιατί ως γνωστόν, η πεθερά δεν πρέπει να μένει τόσο κοντά ώστε να μπορεί να έρχεται με τις παντόφλες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή