Παρασκευή 5 Μαΐου 2006

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΟΝΕυρεθείς αιφνιδίως ιστιοσανιδούμενος (χυδαϊστί σερφάροντας) εις την περιοχήν των βλόγκων (blogger αγγλιστί),διεπίστωσα μετ’ εκπλήξεως ότι πλείστοι των συμπατριωτών και συμπατριωτισσών ως και πλήθος αλλογλώσσων, εκθέτουν ελευθέρως και ψευδωνύμως τους εσωψύχους προβληματισμούς τους.
Κατόπιν μακράς συσκέψεως με τον εαυτόν μου και ανταλλαγής πολλαπλών επιχειρημάτων υπέρ και κατά, αυτός μου είπε το καταλυτικόν επιχείρημα :
Γιατί αυτοί και όχι εσύ,είναι μήπως καλύτεροι;
Μετά το επιχείρημα αυτό και επειδή είς τας συσκέψεις αυτάς επικρατεί γενικώς μία πλήρης ομοφωνία ,αυθωρεί και παραχρήμα αποφανθήκαμε ότι ημείς είμεθα καλύτεροι ,όπότε από σήμερα αποφασίσαμεν να εκθέτουμεν όποτε αναπέμπομεν καπνόν (χυδαϊστί όποτε μας καπνίσει) τας απόψεις μας επί παντός επιστητού και ανεπαίσθητου.!
Μετά την σημαντικήν αυτήν απόφασιν, η οποία πιστεύομεν ότι θα αποτελέσει ορόσημον εις την Νεοελληνικήν Λογοτεχνικήν Ιστορίαν, προέκυψε το πρόβλημα του ψευδωνύμου που θα χρησιμοποιήσουμεν.
Μετά ενδελεχή απόξεσιν του γυμνού αλλά ουχί κενού κρανίου μας, η οποία συμβάλλει εις την κάθοδον ιδεών, θεία φώτισις μας οδήγησε εις το ψευδώνυμον αθεόφοβος καθότι ως περιχειρίς (χυδαϊστί γάντι) προσιδιάζει εις την ημετέρα προσωπικότητα καθ’ ότι κατά το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης του Δημητράκου σημαίνει τον μη φοβούμενον τον Θεόν, τον μη υπολογίζοντα την Θείαν Δίκην,τον ασυνείδητον, τον φαύλον και τον αλιτήριον. Ο΄τω λοιπόν μετριοφρόνως αυτοπαρουσιαζόμενος άρρην το γένος και παραμένων εισέτι θαυμαστής του ετέρου φύλου, υπηρέτης Θετικής Επιστήμης, μη καθοριζόμενης ηλικίας, φανατικός αντίθετος εις την ζωδιομπουρδολογίαν ,φανατικός λάτρης κινηματογράφου και μουσικής εν αντιθέσει με ότι έχει σχέσιν με τον αθλητισμόν και την γυμναστικήν, αθλών όμως ανελλιπώς τας σιαγώνας, απευθύνω θερμόν αγωνιστικόν χαιρετισμόν εις τους υπολοίπους ασχολουμένους με την μπλογγερολογίαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου