Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

ΣΕΞ ΚΑΙ ΑΙΜΟΜΙΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Δέχτηκα ένα e-mail στο οποίο υπήρχε η παρατήρηση  ότι είναι κάπως ακραίος ο χαρακτηρισμός της Παλαιάς Διαθήκης ως πορνογραφήματος που έκανα στο ποστ μου  Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Η θέση μου σε αυτό το θέμα είναι σαφής.
Δεν θα χαρακτήριζα ποτέ αυτό το βιβλίο ως πορνογράφημα αν το αντιμετωπίζαμε σήμερα σαν ένα κείμενο που εκφράζει τις αντιλήψεις ,τα ήθη και τα έθιμα ανθρώπων που έζησαν πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια. Αντιμετωπίζοντας το έτσι  η αξία του είναι τεράστια, γιατί μαζί με όλα τα  άλλα αρχαία κείμενα που περιέχουν  ιστορικά και  μυθολογικά στοιχεία, αποκτούμε πολύτιμες πληροφορίες για εκείνα τους χρόνους όπως πχ όπως θα δείτε παρακάτω, πόσο πλήρωναν σε μια πόρνη οι βοσκοί..
 Όταν όμως αυτό βιβλίο διδάσκεται στα σχολεία μας ως πρότυπο  για την  ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τα τρυφερά τους χρόνια στο Δημοτικό και είναι αποδεκτό ως δογματικό κείμενο της Αγίας Γραφής από την εκκλησία, που περιέχει  αυταπόδεικτες αλήθειες  για τους πιστούς, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
Χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου με τις εγκληματικές συνήθειες και προτροπές που υπάρχουν σε αυτό  (μικρό δείγμα μπορεί να διαβάσει κανείς στο ποστ  ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΘΡΗΣΚΕΙΑ) σήμερα θα δούμε μερικά από τα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται σε  θέματα που σχετίζονται με το σεξ και την αιμομιξία και τα οποία δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της ως πορνογραφήματος.


Ήδη από το πρώτο κεφάλαιο με τους πρωτόπλαστους προκύπτει το εύλογο ερώτημα ότι για να γίνει πραγματικότητα το αυξάνεσθε  και πληθύνεστε μόνο με αιμομιξία μπορεί να γίνει είτε μεταξύ αδελφιών είτε μεταξύ γονιών και παιδιών.
Ο Σοδομισμός βγήκε από τα Σόδομα την πόλη που ζούσε ο Λώτ.
Ο  λαός λοιπόν αυτής της πόλεως ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, φαίνεται πως διακρίνονταν για τις σεξουαλικές του ιδιαιτερότητες, και έτσι όταν έμαθε πως ο Λωτ φιλοξενούσε ξένους, πού ήσαν άγγελοι,  περικύκλωσε το σπίτι του και του είπε ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.


Επειδή όμως ήσαν εκ θεού απεσταλμένοι ο θρήσκος  Λωτ ,όπως αντίστοιχα  και ο θρήσκος Αβραάμ δεν δίστασε να θυσιάσει το παιδί του, έτσι και αυτός προτίμησε να "συγγενεύσουν" οι παρθένες κόρες του με τον όχλο παρά οι φιλοξενούμενοι του και : εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε. 8 εἰσὶ δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρᾶσθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν·(Γένεση 19,4-7) Με δύο λόγια πηδήξτε τις παρθένες κόρες μου παρά τους φιλοξενούμενους μου!
Όμως οι Σοδομίτες άρχισαν να ξυλοκοπούν τον Λωτ γιατί ήθελαν να μπουν στο σπίτι  προφανώς για να "συγγενεύσουν" εκτός από τις θυγατέρες και με τους αγγέλους, που φαίνεται ότι τους είχαν δει προηγουμένως και  τους λιγουρευόντουσαν!
Έτσι οι άγγελοι αναγκάστηκαν να αναλάβουν δράση και να τυφλώσουν όσους ήσαν στην πόρτα του σπιτιού.
Επακολούθησε η καταστροφή των Σοδόμων και οι κόρες του Λωτ έμειναν μεν παρθένες αλλά και με τον υπαρκτό κίνδυνο, μιας και είχαν χαθεί όλοι οι άνδρες των Σοδόμων, να παραμείνουν αειπάρθενες!
Έτσι λοιπόν εκεί που έκλαιγαν την μοίρα τους έγιναν τα εξής σε πιστή μετάφραση  (Γένεση 19,31-36) Είπε δε η μεγαλυτέρα θυγάτηρ εις την μικροτέραν· “ο πατήρ μας είναι ηλικιωμένος και δεν υπάρχει κανείς εις την περιοχήν, που κατοικούμε, ο οποίος να μας νυμφευθή, όπως γίνεται εις όλην την οικουμένην.
Ελα, λοιπόν, να δώσωμεν κρασί στον πατέρα μας, να κοιμηθώμεν μαζή του και να αποκτήσωμεν απογόνους από τον πατέρα μας”
Επότισαν πράγματι τον πατέρα των κατά την νύκτα εκείνην με κρασί και η μεγαλυτέρα κόρη εισήλθεν στον κοιτώνα του πατρός της και εκοιμήθη μαζή του κατά την νύκτα εκείνη. Αυτός δε δεν αντελήφθη τι έκαμεν ούτε όταν εκοιμήθη με την κόρην του ούτε και όταν εξύπνησε.
 Κατά δε την άλλην ημέραν είπεν η μεγαλυτέρα προς την νεωτέραν· “ιδού χθες εκοιμήθην εγώ με τον πατέρα μας. Ας τον ποτίσωμεν κρασί και κατά την νύκτα αυτήν, και συ πήγαινε και κοιμήσου μαζή με αυτόν, ώστε να αποκτήσω μεν απογόνους από τον πατέρα μας”.
Επότισαν πράγματι και κατά την νύκτα εκείνην τον πατέρα των οίνον, τον εμέθυσαν και εισελθούσα η νεωτέρα εκοιμήθη μαζή του. Εκείνος δε δεν αντελήφθη τίποτε ούτε όταν εκοιμήθη με την κόρην του ούτε και όταν εξύπνησε.
Συνέλαβον δε και αι δύο θυγατέρες από τον πατέρα των τον Λωτ.
Το ενδιαφέρον δε σε αυτήν την ιστορία είναι ότι ο Λωτ παρά την ηλικία του και το ότι το επάνω κεφάλι του ήταν ντίρλα από το  μεθύσι, ώστε να μην καταλαβαίνει ούτε ότι πηδάει ούτε ποια πηδάει ,παρ΄όλα αυτά το κάτω διατηρούσε πλήρη διαύγεια και ικανότητα ώστε να επιτελέσει  το καθήκον του
Έτσι επιβεβαιώνεται ο μακαρίτης Ρόμπιν Γουίλιαμς που είχε πει το αμίμητο «Ο Θεός έδωσε σε όλους μας ένα πέος κι ένα εγκέφαλο, αλλά αρκετό αίμα για να λειτουργεί μόνο το ένα κάθε φορά»


Στο ποστ μου  Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. έχω γράψει για τον Αβραάμ που είχε παντρευτεί την ετεροθαλή αδελφή του  Σάρα, αλλά και για τον εγγονό του Ιακώβ που διακρίθηκε στην τεκνοποιία με όλα τα θηλυκά του σπιτιού του.


Με την ευρύτητα δε του πνεύματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή πηδούσαν τις δούλες των γυναικών τους όχι μόνο με την ανοχή των γυναικών τους αλλά και με την προτροπή τους !
Επίσης όμως  και οι άνδρες  με την ίδια άνεση δεν είχαν πρόβλημα να τους πηδήξουν την γυναίκα τους, φτάνει να γλυτώσουν το τομάρι τους!
Αυτό ακριβώς έκανε και  ο Αβραάμ και παρουσίασε την γυναίκα του σαν αδελφή του, πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, γιατί φοβότανε πως αν έλεγε πως είναι γυναίκα του ἀποκτενοῦσί με, σὲ δὲ περιποιήσονται, γνωρίζοντας βέβαια ποια "περιποίηση"  επιφύλασσαν στην αδελφή του, γιατί  αμέσως την πήραν και την πήγαν στον Φαραώ ( Γένεση 12,12)
Όμως έτσι  ο Αβραάμ πήρε σε αντάλλαγμα  πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ ἡμίονοι καὶ κάμηλοι (Γένεση 12,16)


Το ίδιο κόλπο κάνει πάλι ο Αβραάμ και στα Γέραρα  (Γένεση 20,2) Παρουσιάζει την Σάρα σαν αδελφή του και την παίρνει στο παλάτι ο βασιλιάς Αβιμέλεχ.ο οποίος τελικά του την επέστρεψε μαζί με χίλια δίδραχμα καὶ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας (20,14)
Δεν θα μπορούσε λοιπόν η εκκλησία να μην τιμήσει αυτούς τους δύο σπουδαίους άνδρες και έτσι λοιπόν στις 9 Οκτωβρίου διαβάζει κανείς στο ημερολόγιο: ότι γιορτάζουμε  Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού!


Και επειδή βέβαια το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει, το ίδιο έκανε και για τον ίδιο λόγο, και ο γενναίος γιος του ο Ισαάκ εμφανίζοντας την γυναίκα του Ρεβέκκα ως αδελφή του!
Πριν να πεθάνει ο Ιακώβ μάζεψε τα παιδιά του και όρισε ως αρχηγό τον Ιούδα γιατί ο πρωτότοκος του Ρουβήν του είχε πηδήξει την παλλακίδα του Βαλλάν! (Γένεση 49,3-4)
Ο Ιούδας τώρα πρωταγωνιστεί σε μία άλλη επίσης διδακτική ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, αυτήν του Ιούδα και της Θαμάρ.


Η Θαμάρ ήταν η γυναίκα του πρωτότοκου γιού του Ιούδα, Ηρ, αλλά αυτός ήταν πονηρὸς ἔναντι Κυρίου οπότε ο δίκαιος και φιλεύσπλαχνος θεός τον σκότωσε.
Ο Ιούδας τότε ως φιλόστοργος πατήρ είπε στον άλλο αδελφό του τον Αυνάν "εἴσελθε πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου" για να αποκτήσει  η γυναίκα του αδελφού  του παιδί.
Αυτός όμως προτίμησε αντί να χαρίσει ένα παιδί στην νύφη του να χαρίσει στην ανθρωπότητα το όνομα του σε μια μορφή σεξ για το οποίο ο Γούντυ Άλεν έχει πεί το αμίμητο: Μην επιτίθεστε στον αυνανισμό. Είναι σεξ με κάποιον που αγαπάμε!
Ο δίκαιος και φιλεύσπλαχνος θεός όμως τα πήρε στο κρανίο και σκότωσε και τον Αυνάν και έτσι ο Ιούδας είπε στην Θαμάρ να περιμένει να μεγαλώσει ο τρίτος γιος του Σηλώμ μπας και  μπορέσει να δεί απ΄αυτόν χαρά στα σκέλια της.
Βέβαια στην πραγματικότητα δεν είχε τέτοιο σκοπό γιατί φοβότανε μην του τον φάει και αυτόν λάχανο ο δίκαιος και φιλεύσπλαχνος θεός.
Για να μην πολυλογώ αφού είδε και αποείδε  η ταλαίπωρη Θαμάρ, ότι από τα παιδιά του Ισαάκ δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα ντύθηκε, στολίστηκε και πήγε να την πηδήξει ο ίδιος ο Ιούδας,ο οποίος ξεγελάστηκε και την πέρασε για πόρνη και έτσι επιτέλους σταμάτησε και αυτή να λέει σαν την Δήμητρα Παπαδοπούλου "πότε θα γίνω και εγώ μάνα;" γιατί απέκτησε μάλιστα και δίδυμα από τον καρπερό πεθερό!
Αυτό δε που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από όλο αυτό το Κεφ 38 της Γένεσης μαθαίνουμε στο 38,17 ότι οι πόρνες δεν ήσαν και τόσο φτηνές τότε, γιατί το πήδημα στοίχησε στον Ιούδα ένα κατσίκι!
Είναι προφανές ότι οι αιμομιξίες εκείνη την εποχή και σε εκείνη την περιοχή, ήσαν και αποδεκτές και διαδεδομένες, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να γεννώνται παιδία με κληρονομικές επιβαρύνσεις όπως ήδη είναι γνωστό αυτό για τους Φαραώ της Αιγύπτου.
Γι΄αυτό το λόγο στο Λευιτικό το κεφάλαιο 18 είναι αφιερωμένο σε απαγορεύσεις ανήθικων πράξεων και αναφέρεται εκτεταμένα στις ποικίλες αιμομικτικές σχέσεις που τις έμαθαν στην Αίγυπτο και την γη Χαναάν.
Φαίνεται όμως ότι οι συνήθειες αυτές παρέμειναν και αργότερα γιατί στην επιστολή Παύλου Α’ Προς Κορινθίους, (Κεφ. 7 36) αυτός γράφει:
36.Ει δε τις ασχημονείν επί την παρθένον αυτού νομίζει εάν ή υπέρακμος, και ούτως οφείλει γίνεσθαι, ο θέλει ποιείτω. Ουχ αμαρτάνει. Γαμείτωσαν.
Από τα προηγούμενα, αλλά και από την μετάφραση του κειμένου, δεν μένουν πολλές αμφιβολίες ότι η παρθένα δεν είναι άλλη από την θυγατέρα  που  έχει μείνει γεροντοκόρη
36 Αν όμως κάποιος νομίζει πως συμπεριφέρεται άσχημα προς την παρθένα του, αν έχει υπερβεί την ακμή της νεότητάς της και έτσι οφείλει να γίνεται, αυτό που θέλει ας κάνει. δεν αμαρτάνει. ας παντρευτούν. 
Όλα όσα ανέφερα αλλά και ένα πλήθος από απαράδεκτα και βάρβαρα ήθη, έθιμα και νοοτροπίες που αναγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη οδήγησαν το ιερατείο  να μην θέλει τις μεταφράσεις της και την ευρύτερη διάδοση της στον λαό, παρά μόνο των επιλεγμένων από αυτό αποσπασμάτων που δίνουν έτσι μια διαφορετική, από την πραγματική, εικόνα του βιβλίου.
Όπως γράφει  ο καθηγητής της  Θεολογικής Θεσ/νίκης Ι. Καραβιδόπουλος στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην Κ. Διαθήκη»: «Λίγο αργότερα, το 1723, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Γ΄ με σύμφωνη γνώμη των πατριαρχών Αλεξανδρίας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων απαγόρευσε και αυτήν ακόμη την ανάγνωση των Γραφών, ή τουλάχιστων ορισμένων μερών της και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης, επιτρέποντας την ανάγνωσή της «υπό μόνων των μετά της πρεπούσης ερεύνης τοις βάθεσιν εγκυπτότων του Πνεύματος και ειδότων οίς τρόποις η θεία Γραφή ερευνάται και διδάσκεται και όλως αναγιγνώσκεται» (Μ.Ι. Γεδεών, όπ. Παρ. 2, 430-31)»
Μήπως και αυτοί  την θεωρούσαν ως πορνογράφημα;


Μερικά σχετικά ποστ


2 σχόλια:

  1. Δήμητρα, όχι Δέσποινα, Παπαδοπούλου! Σπύρος και Δημητρούλα στους Απαράδεκτους, Θοδωρής και Δήμητρα στο Σ'αγαπώ μ'αγαπάς...
    Καλή Χρονιά!

    ΑπάντησηΔιαγραφή